ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2021

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2021

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021

[22/10/2021]

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021

Thông báo tuyến sinh đại học vừa làm vừa học, ngành Kiến trúc năm 2021

[15/10/2021]

Tuyến sinh đại học vừa làm vừa học, ngành Kiến trúc năm 2021

 

Thông báo "Thay đổi lịch thi môn Vẽ mỹ thuật đợt 1 năm 2021"

[12/07/2021]

Thay đổi lịch thi môn Vẽ mỹ thuật đợt 1 năm 2021 

 

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

[08/10/2020]

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mức điểm tối thiểu (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020

[18/09/2020]

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mức điểm tối thiểu (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

[13/08/2020]

Mức điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trình độ đại học năm 2020

[05/08/2020]

Thông báo điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trình độ đại học năm 2020

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, NHẬP HỌC NĂM 2021

[24/06/2020]

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển năm 2021 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy (dự kiến)

[22/06/2020]

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hệ chính quy năm 2020

 

Tuyển sinh liên thông hệ vừa học vừa làm năm 2020 (liên kết đào tạo ngoài trường)

[19/06/2020]

 Thông tin tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm năm 2020 (liên kết đào tạo ngoài trường)

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2020

[14/06/2020]

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020

[11/05/2020]

Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

[01/04/2020]

Thông tin tuyển sinh năm 2020

Quickom Call Center