Hotline: 0917 622 302 Email: tuyensinh@muce.edu.vn

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2019

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
Mã trường : XDT
 
Trụ sở chính tại Phú Yên: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
Website: http://www.muce.edu.vn;                     
Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0257) 3827618, Fax: (0257) 3822628;
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 24 Nguyễn Du, P.7, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
 

 

Phân hiệu Đà Nẵng:544b Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam,  Liên Chiểu, Đà Nẵng;
Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102, Fax: (0236) 3845102;     
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
1.       Ngành nghề tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo
TT
Mã ngành
Ngành đào tạo
Chỉ tiêu tuyển sinh 2019
A
Tại trụ sở chính: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 
I
Đại học chính quy
500
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng
- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp;
- Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình
200
2
7580101
Kiến trúc
- Chuyên ngành Kiến trúc công trình;
- Chuyên ngành Nội thất;
- Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc.
60
3
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
30
4
7580301
Kinh tế xây dựng
60
5
7580302
Quản lý xây dựng 
(Chuyên ngành Quản lý dự án)
30
6
7520320
Kỹ thuật môi trường 
(Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường)
30
7
7580213
Kỹ thuật Cấp thoát nước
30
8
7340301
Kế toán
- Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản;
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
60
II
Đại học không chính quy
100
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
50
2
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
50
III
Cao đẳng chính quy
90
1
6510104
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
30
2
6480201
Công nghệ thông tin
30
3
6340114
Quản trị kinh doanh
-  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh;
-  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
30
IV
Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ
750
B
Tại Phân hiệu thành phố Đà Nẵng
150
*
Đại học chính quy
150
1
7580201XDN
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
30
2
7580101XDN
Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)
30
3
7580205XDN
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
30
4
7580302XDN
Quản lý xây dựng 
(Chuyên ngành Quản lý dự án)
30
5
7340301XDN
Kế toán
30
IV
Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ
50
 
 
Tổng chỉ tiêu năm 2019
1700
2.       Tổ hợp xét tuyển
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
 
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
 
Khối ngành kỹ thuật, kinh tế
 
 
 
Ngành Kiến trúc
 
1
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
 
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Vật lý, Anh văn
A01
 
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Toán, Vật lý, Ngữ văn
C01
 
3
Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật
V02
4
Toán, Anh văn, Ngữ văn
D01
 
4
Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
V03
3.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển thạc sĩ(sẽ có thông báo chi tiết riêng)
4.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển đại học
Năm 2019, nhà trường lựa chọn các phương thức để tổ chức tuyển sinh như sau:
a)     Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;
b)     Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT);
c)     Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc;
d)     Tổ chức thi tuyển (tuyển sinh liên thông chính quy).
4.1. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia
4.1.1.   Chỉ tiêu: Nhà trường dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này.
4.1.2.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ với trình độ đại học
a)    Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 13,0 điểm);
b)    Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.
4.1.3.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ cao đẳng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
4.1.4.   Nguyên tắc xét tuyển
a)    Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
4.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT
4.2.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ đại học:
-          Đã tốt nghiệp THPT;
-          Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải >= 18,0 điểm.
Trong đó điểm 3 môn được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;
+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;
+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.
b)    Đối với trình độ cao đẳng yêu cầu tốt nghiệp THPT.
4.2.2.   Nguyên tắc xét tuyển
a)    Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT;
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
4.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúc)
4.3.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia:
-          Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 13,0 điểm);
-          Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm và không trái với quy định của Bộ GD&ĐT.
b)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT:
-          Đã tốt nghiệp THPT;
-          Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ Mỹ thuật) phải >= 18,0 điểm.
Trong đó điểm 2 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;
+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;
+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.
4.3.2.   Nguyêntắc xét tuyển:
a)    Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT;
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán.
4.3.3.   Thời gian, địa điểm và hình thức thi tuyển Vẽ mỹ thuật:
a)    Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6/2019, thi tuyển ngày 05, 06/7/2019;
b)    Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;
c)    Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác;
d)    Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
e)    Môn Vẽ mỹ thuật: Vẽ tĩnh vật.
5.    Vùng tuyển sinh và chế độ ưu tiên
5.1.Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
5.2.Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.     Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2019: 350 chỗ.
7.     Liên kết đào tạo
7.1.Liên kết với Trường Đại học Xây dựng đào tạo thạc sỹ các ngành: Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Hầm, Xây dựng đường ô tô và đường thành phố); Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị); Kỹ thuật môi trường.
7.2.Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh đào tạo thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán, Luật học, Điều hành cao cấp quản lý công.
8.     Đào tạo, cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học
8.1.Đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Anh văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
8.2.Đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9.     Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân ngắn hạn
9.1.1.   Bồi dưỡng nghiệp vụ:
+ Giám sát thi công;   + Chỉ huy trưởng công trình;      + Tư vấn đấu thầu; 
+ Khai báo thuế;         + Trắc địa công trình;           + An toàn lao động;        
+ Quản lý dự án;        + Thẩm định giá;
+ Đào tạo ngoại ngữ - giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.
9.1.2.    Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành
+ Nề hoàn thiện;        + Điện công nghiệp;            
+ Cốt thép-hàn;          + Điện - Nước.                      
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền