ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2022

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

  • MUCE
  • Admin
  • 7/7/2020 12:00:00 AM

HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Nhà trường thực hiện thu học phí và các chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và cập nhật theo quy định hiện hành của nhà nước, cụ thể Mức trần học phí dự kiến đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học trong các năm tới như sau:
Ngành
Học phí dự kiến cho các năm học (đồng)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
1. Kế toán
8.900.000
9.800.000
9.800.000
12.500.000
2. Kỹ thuật Xây dựng
3. Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
4. Kinh tế xây dựng
5. Quản lý xây dựng
6. Kỹ thuật môi trường
7. Kỹ thuật cấp thoát nước
8. Kiến trúc
9. Kiến trúc nội thất (Dự kiến)
10. Công nghệ thông tin (Dự kiến)
10.600.000
11.700.000
11.700.000
14.500.000
Ghi chú:
          - Mức học phí từ năm học 2021- 2022 chỉ được điều chỉnh khi nhà nước ban hành quy định mức thu học phí mới;
- Học phí thực tế của từng năm học phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký;
           - Nhà trường có chính sách học bổng cho các sinh viên có học lực khá và giỏi. 

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center