ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

  • MUCE
  • Admin
  • 7/7/2020 12:00:00 AM

HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Nhà trường thực hiện thu học phí và các chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và cập nhật theo quy định hiện hành của nhà nước, cụ thể Mức trần học phí dự kiến đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học trong các năm tới như sau:
STT
Tên chương trình
Số tín chỉ
Thời gian đào tạo
Học phí /học kỳ
1
Ngành Kiến trúc
159
5 năm
7,685,000
2
Ngành Kiến trúc nội thất
150
4,5 năm
7,685,000
3
Ngành Quản lý đô thị và công trình
150
4,5 năm
7,631,000
4
Ngành Kỹ thuật xây dựng
 
 
 
4.1
Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
150
4,5 năm
7,631,000
4.2
Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
120
3,5 năm
7,631,000
4.5
Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình
150
4,5 năm
7,631,000
5
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
150
4,5 năm
7,631,000
6
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
150
4,5 năm
7,631,000
7
Ngành Kinh tế xây dựng
130
4 năm
7,631,000
8
Ngành Quản lý xây dựng
130
4 năm
7,631,000
9
Ngành Kế toán
130
4 năm
6,531,000
10
Ngành Quản trị kinh doanh
 
 
 
10.1
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
130
4 năm
6,531,000
10.2
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch
130
4 năm
6,531,000
10.3
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn
130
4 năm
6,531,000
11
Ngành Công nghệ thông tin
129
4 năm
7,631,000
Ghi chú:
          - Mức học phí từ năm học 2022- 2023 chỉ được điều chỉnh khi nhà nước ban hành quy định mức thu học phí mới;
- Học phí thực tế của từng năm học phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký;
           - Nhà trường có chính sách học bổng cho các sinh viên có học lực khá và giỏi. 
 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center