ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2022

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

03. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG CẦU ĐƯỜNG)
 
1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG LÀ GÌ?
Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, luôn được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là ngành đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý khoa học và quản lý trong việc thiết kế và xây dựng các công trình giao thông.
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Theo học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường), sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về các nguyên lý khoa học và các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề về tư vấn thiết kế, tổ chức thi công, quản lý công trường các công trình cầu, đường.
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường), có đầy đủ kiến thức để thực hành nghề nghiệp; có kỹ năng hoạt động nghề nghiệp về tư vấn thiết kế, tổ chức thi công, quản lý công trường các công trình cầu, đường; có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi trong lĩnh vực cầu, đường.
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thiết kế theo hướng ứng dụng, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực giao thông. Khi học chuyên ngành này tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung các bạn sinh viên sẽ được học với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, chuyên nghiệp, nhiệt tình; được trải nghiệm tại các công trình thực tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia; được thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp có uy tín, giúp người học làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp có thể có việc làm ở các vị trí như sau:
       - Trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về xây dựng công trình giao thông, các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến xây dựng công trình giao thông;
       - Trong các doanh nghiệp xây dựng và tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng thi công, cán bộ quản lý dự án...;
       - Trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-     Mã trường:XDT
-     Mã ngành: 7580205
-     Bậc đào tạo: Đại học chính quy
-     Thời gian đào tạo: 4,5 năm
-     Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
Người tư vấn chuyên môn: thầy Nguyễn Kim Cường (SĐT: 0934886072;

Email: nguyenkimcuong@muce.edu.vn) 

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

 

Quickom Call Center