ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2022

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

Phiếu đăng ký thi tuyển môn vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc trình độ đại học năm 2021

Phiếu đăng ký thi tuyển môn vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc trình độ đại học năm 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Dành cho phương thức xét tuyển học bạ)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021(Dành cho phương thức xét tuyển học bạ)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Dành cho phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021(Dành cho phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Dành cho phương thức xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021(Dành cho phương thức xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT)
 

Quickom Call Center