ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2021

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2021

Kết quả xét tuyển trình độ đại học năm 2021- đợt 1. Phương thức xét tuyển: theo kết quả học tập THPT (điểm học bạ) (cập nhật 24/07/2021)

Kết quả xét tuyển trình độ đại học năm 2021- đợt 1. Phương thức xét tuyển: theo kết quả học tập THPT (điểm học bạ)  (cập nhật 24/07/2021

Danh sách thí sinh trúng tuyến đại học hệ chính quy xét từ kết quả thi THPT năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyến đại học hệ chính quy xét từ kết quả thi THPT năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2020 (đợt 1)

 Danh sách trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2020( đợt 1)

Danh sách thí sinh trúng truyển ĐH-CĐ năm 2019 (Đợt 1 - 18/7 đến ngày 23/7/2019) xét từ kết quả học tập THPT (học bạ)

Danh sách thí sinh trúng truyển ĐH-CĐ năm 2019 (Đợt 1 - 18/7 đến ngày 23/7/2019) xét từ kết quả học tập THPT (học bạ) và Hướng dẫn nhập học

Quickom Call Center