ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Thông báo tuyến sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2020 (file hồ sơ đính kèm)

  • MUCE
  • Admin
  • 1/30/2020 12:00:00 AM

Hồ sơ lien thong 2020.doc

Phieu dang ky du thi lien thong nam 2020 (danh cho thi sinh du thi).pdf

Phieu dang ky xet tuyen lien thong bang diem hoc ba 2020.pdf

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center