ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Mẫu lý lịch HSSV dành cho sinh viên nhập học

  • MUCE
  • Admin
  • 7/28/2017 12:00:00 AM

MẪU LÝ LỊCH NÀY DÙNG ĐỂ NHẬP HỌC.

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TẢI MẪU LÝ LỊCH HSSV NÀY, ĐIỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐẦY ĐỦ VÀ CÓ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ. 

TẢI MẪU TẠI ĐÂY

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center