ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

  • MUCE
  • Admin
  • 3/1/2023 4:20:27 PM

 BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
Mã trường: XDT
Trụ sở chính tại Phú Yên: Đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
Website: http://www.muce.edu.vn;
Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn;
Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0257) 3827618, Fax: (0257) 3822628;
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Khu B, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Phân hiệu Đà Nẵng:544b Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
Website: http://www.mucedanang.edu.vn;
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn;
Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102, Fax: (0236) 3845102;
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
1. Ngành nghề tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo
TT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu 2020
I
 
Thạc sĩ
50
1
8580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thời gian đào tạo 1,5 năm)
25
2
8580101
Kiến trúc (Dự kiến, thời gian đào tạo 1,5 năm)
25
II
  
Đại học chính quy
710
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng
300
 
7580201-1
- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
 
 
7580201-2
- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 3,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);
 
 
7580201-3
- Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
 
 
7580201-4
- Chuyên ngành Công nghệ thi công và an toàn lao động (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
 
 
7580201-5
- Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
 
2
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
50
 
7580205-1
- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
  
 
7580205-2
- Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
   
3
7580301
Kinh tế xây dựng (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
60
4
7580302
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án, hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
40
5
7520320
Kỹ thuật môi trường
30
 
7520320-1
- Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
 
 
7520320-2
- Chuyên ngành Hệ thống cơ điện môi trường xây dựng (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
 
6      
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước, hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
30
7
7340301
Kế toán
60
 
7340301-1
- Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);
        
  
7340301-2
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
  
8
7580101
Kiến trúc
60
 
7580101-1
Chuyên ngành Kiến trúc công trình (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
 
 
7580101-2
Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
 
9
7580103
Kiến trúc Nội thất (Dự kiến, hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
30
10
7480201
Công nghệ thông tin (Dự kiến, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
50
III
 
Đại học liên thông chính quy
150
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
50
2
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
50
3
7580213
Kỹ thuật Cấp thoát nước
50
3
7340301
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
50
IV
 
Đại học liên thông vừa làm vừa học
200
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
50
2
7580213
Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước)
50
3
7580302
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án)
50
4
7340301
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
50
V
 
Đại học văn bằng 2 (Dự kiến)
100
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
50
3
7580101
Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)
50
2. Tổ hợp xét tuyển
 
TT
Tên tổ hợp
tổ hợp
 
TT
Tên tổ hợp
tổ hợp
 
Khối ngành kỹ thuật,
kinh tế
 
 
 
Ngành Kiến trúc,
Kiến trúc nội thất
 
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
 
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A01
 
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Ngữ văn, Toán, Vật lý
C01
 
3
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A01
4
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D01
 
4
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D01
 
3. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển thạc sĩ (có thông báo riêng)
4. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển đại học chính quy
4.1. Đối tượng tuyển sinh
            - Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học với tình trạng sức khoẻ;
- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
4.2. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu
TT
Phương thức tuyển sinh
Chỉ tiêu
1
Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT
30%
2
Xét tuyển từ kết quả học tập THPT
50%
3
Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
20%
4
Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc Nội thất)
5
Xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
6
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
Ghi chú: Thí sinh có thể đồng thời đăng ký xét tuyển bằng nhiều phương thức trên đây.
4.2.1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT
            a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
           Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học do Nhà trường quy định và công bố sau khi có kết quả thi THPT.
b) Điều kiện nhận hồ sơ
            - Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn;
            - Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
            c) Nguyên tắc xét tuyển
            - Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;
            - Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
            - Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
            d) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
            - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/
            - Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT;
            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
            Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
            Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
            e) Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển
            Đợt 1: (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
            - Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 9/9/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Trước 17 giờ 00, ngày 27/9/2020;
            Các đợt xét tuyển bổ sung:
            Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Cụ thể:
            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/9/2020 cho đến hết tháng 12/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 15/10/2020; 30/10/2020; 01/12/2020; 15/12/2020 và 30/12/2020.
4.2.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
            a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
            Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học: tổng điểm 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
            b) Điều kiện nhận hồ sơ
            Thí sinh chọn một trong các phương án sau:
            - Phương án 1: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
            - Phương án 2: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
            - Phương án 3: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
            - Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
            c) Nguyên tắc xét tuyển
            - Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;
            - Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
            - Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
            d) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
            - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường, download) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/;
            - Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
            - Bản photo học bạ THPT (đến thời điểm nộp hồ sơ);
            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
            Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
            Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
            e) Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển
            Đợt 1
            - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 30/8/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
            Các đợt tiếp theo: Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:
            - Thời gian nhận hồ sơ: Sau ngày công bố trúng tuyển đợt 1 cho đến hết tháng 12/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 27/9; 15/10/2020; 30/10/2020; 01/12/2020; 15/12/2020 và 30/12/2020.
4.2.3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
            a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
            Điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 6,5 điểm.
            b) Nguyên tắc xét tuyển
            - Xét tuyển từ thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
            - Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn Vật lý, Ngữ văn.
            c) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
            - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/
            - Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT;
            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
            Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
            Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
            d) Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển
            Đợt 1
            - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 30/8/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
            Các đợt tiếp theo: Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:
            - Thời gian nhận hồ sơ: Sau ngày công bố trúng tuyển đợt 1 cho đến hết tháng 12/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 27/9; 15/10/2020; 30/10/2020; 01/12/2020; 15/12/2020 và 30/12/2020.
4.2.4. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất)
            a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
            - Khi xét từ kết quả thi THPT:
            + Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Nhà trường quy định (Nhà trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT);
            + Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
            - Khi xét từ kết quả học tập THPT (học bạ):
            + Phương án 1 (sử dụng điểm 6 học kỳ PTTH): Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
            + Phương án 2 (sử dụng điểm năm học lớp 12 THPT): Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
            + Phương án 3 (sử dụng điểm 5 học kỳ THPT): Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 5 học kỳ: lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
            + Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
            b) Nguyên tắc xét tuyển
            - Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;
            - Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
            - Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán.
            c) Thời gian, địa điểm và hình thức thi tuyển Vẽ mỹ thuật:
            - Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/7/2020, thi tuyển ngày 14, 15/8/2020;
            - Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 14, 15 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;
            - Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác;
            - Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
            - Nội dung thi Vẽ mỹ thuật: Thi vẽ tĩnh vật hoặc vẽ đầu tượng.
            d) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
            - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/;
            - Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
            - Bản photo giấy chứng nhận điểm môn vẽ (nếu có);
            Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản); Lệ phí thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc và Kiến trúc Nội thất: 100.000đ/thí sinh.
            Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
            e) Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển
            Đợt 1
            - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 30/8/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
            Các đợt tiếp theo: Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:
            - Thời gian nhận hồ sơ: Sau ngày công bố trúng tuyển đợt 1 cho đến hết tháng 12/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 27/9; 15/10/2020; 30/10/2020; 01/12/2020; 15/12/2020 và 30/12/2020.
4.2.5. Xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
            a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
            - Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 hoặc đợt 2 năm 2020 (không sử dụng kết quả năm 2019);
            - Điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 phải đạt ≥ 600 điểm.
            b) Nguyên tắc xét tuyển
            Xét tuyển từ thí sinh có điểm cao nhất xuống các thí sinh có điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
            c) Thời gian xét tuyển
            Sau khi Đại học Quốc gia Tp.HCM thông báo kết quả, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.
d) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/;
            - Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TP.HCM;
            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
            Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
            Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
e) Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển
            Đợt 1
            - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 30/8/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT và có kết quả thi Đánh giá năng lực.
            Các đợt tiếp theo: Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:
            - Thời gian nhận hồ sơ: Sau ngày công bố trúng tuyển đợt 1 cho đến hết tháng 12/2020;
            - Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 27/9; 15/10/2020; 30/10/2020; 01/12/2020; 15/12/2020 và 30/12/2020.
4.2.6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
            a) Xét tuyển thẳng
            Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành, cụ thể:
            - Nhà trường tuyển thẳng thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
            - Đăng ký tuyển thẳng vào đại học năm 2020 như sau:
            + Thí sinh có tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 và thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán (hoặc Lý, Hoá, tiếng Anh, Ngữ văn) năm 2020 hoặc năm 2019 (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2020);
            + Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020.
            - Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia
            Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
            - Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét, quyết định cho vào học.
            - Đối với thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học.
            - Đối với thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non hiện hành, cụ thể như sau:
            + Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo trình độ đại học và tổng chỉ tiêu tuyển sinh tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020 (mục 1.4.2 của đề án này).
            + Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức.
            + Nguyên tắc xét tuyển thẳng: căn cứ tổng điểm các môn đăng ký thi để xét tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
            - Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:
            + Nghĩa vụ:
            Đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành phải học 01 năm bổ sung kiến thức chương trình THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Nộp học phí theo quy định hiện hành của nhà trường.
            + Quyền lợi:
            Được học tập theo đúng ngành đăng ký xét tuyển thẳng sau khi đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức;
            Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
            - Số lượng xét tuyển thẳng: Không hạn chế.
            b) Ưu tiên xét tuyển
            - Đối tượng ưu tiên
            Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có đủ 2 điều kiện sau đây:
            + Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán (hoặc Lý, Hoá, Tiếng Anh) năm 2020 hoặc năm 2019 (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2020); đoạt giải trong các Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
            + Có dự thi các môn thuộc mã tổ hợp A00, A01, C01, D01, A01, D01, V00, V01 theo kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (riêng ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất trình độ đại học, môn Vẽ Mỹ thuật thi tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc lấy từ kết quả thi tại các trường đại học khác); có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại mục 1.5.4 của đề án này.
            - Số lượng ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế.
            c) Hồ sơ đăng ký và thời gian thực hiện
            Hồ sơ xét tuyển thực hiện theo Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020. Các mốc thời gian cụ thể như sau:
            - Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020;
            - Tổ chức xét tuyển thẳng, công bố kết quả xét tuyển thẳng và gửi kết quả đến các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00, ngày 20/8/2020;
            - Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường trước ngày 30/8/2020;
            - Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00, ngày 10/9/2020.
            Tất cả các thí sinh khi trúng tuyển về trường nhập học phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 20 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.
            - Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
            - Khu A: 24 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
            - Khu B: Đường Hà Huy Tập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
            - Điện thoại: 02573.827618;
            - Thông tin khác xem trên website của Nhà trường: www.muce.edu.vn.
5. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển đại học hệ liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học
5.1. Đối tượng tuyển sinh
            - Thí sinh dự tuyển liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;
            - Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành gần hoặc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung phần kiến thức chuyển đổi trước khi dự tuyển;
(Có danh mục ngành phù hợp, ngành gần kèm theo - Danh mục các môn học và đề cương chi tiết của từng môn sẽ được thông báo khi thí sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển)
            - Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hoá THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.           
5.2. Phương thức tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
            Phương thức 1: Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT;
            Phương thức 2: Xét tuyển từ điểm học bạ THPT hoặc từ bảng điểm các môn văn hoá THPT;
            Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng
            Phương thức 4: Thi tuyển (dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng nhưng không đủ điều kiện xét tuyển bằng các hình thức trên).
            Các tổ hợp xét tuyển cho các phương thức 1 và 2 tương tự như tuyển sinh đại học hệ chính quy (Xem bảng ở Mục 2).  
5.2.1. Xét tuyển
            a) Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Thí sinh phải đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong cùng năm dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển liên thông lên đại học;
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được xác định như sau: Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiển phải ≥15,0 điểm;
b) Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ, bảng điểm các môn văn hoá THPT)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải ≥ 18,0 điểm hoặc tổng điểm 3 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm tổng kết đối với người tốt nghiệp trình độ trung cấp) phải ≥ 18.0 điểm.
c) Xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa phải ≥ 6,0 điểm.
5.2.2. Thi tuyển
            - Hình thức thi tuyển dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng nhưng không đủ điều kiện xét tuyển bằng các hình thức trên;
            - Thí sinh đăng ký dự thi 03 môn tự luận, thời gian 120 phút cho mỗi môn thi (Nhà trường sẽ có thông báo tuyển sinh chi tiết).
5.3. Thời gian nhận hồ sơ, học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, học phí và lệ phí
            Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết riêng.         
6. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển đại học văn bằng 2 (Dự kiến)
6.1. Đối tượng tuyển sinh
        Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định, không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đảm bảo các yêu cầu sau đây:
        - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Xây dựng;
        - Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nước ngoài phải có Công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.2. Phương thức tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
        Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả học tập ở trình độ đại học. Phương thức này chỉ dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
        Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ);
        Phương thức 3: Thi tuyển (dành cho thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển).
6.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a) Xét tuyển từ kết quả học tập ở trình độ đại học
        - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm TBC tích lũy toàn khóa theo thang điểm 10 phải ≥ 5,5 điểm, theo thang điểm 4 phải ≥ 2,0 điểm;
        - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
        b Xét tuyển từ điểm học bạ THPT
        Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa vào một trong các trường hợp sau đây:
        - Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT) cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
        - Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12 THPT) cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
        - Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, lớp 11 học kỳ I lớp 12) cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
        Các tổ hợp xét tuyển: tương tự như tuyển sinh đại học hệ chính quy (Xem bảng ở Mục 2).
        c) Thi tuyển
        - Thí sinh phải đăng ký dự thi 02 môn: Toán cao cấp (Tự luận, 120 phút) và Tiếng anh (trắc nghiệm, 90 phút).
        - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 02 môn cộng với điểm ưu tiên phải ≥10,0 điểm.
6.4. Thời gian nhận hồ sơ, học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, học phí và lệ phí
        Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết riêng.
7. Phạm vi tuyển sinh
        Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
8. Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2020: 350 chỗ.
9. Liên kết đào tạo
        - Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh đào tạo thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Luật học;
        - Liên kết với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành: Điện Công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong CN; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh); Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Quản trị mạng Máy tính; Thiết kế đồ họa; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị DN vừa và nhỏ; Logistics; Quản trị nhà hàng; Chăm sóc sắc đẹp; Bảo hộ lao động.
10. Đào tạo Tiếng Anh, Tin học
        - Đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng nhận tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Đào tạo ngoại ngữ - giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.
        - Đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân ngắn hạn
12.1. Bồi dưỡng nghiệp vụ
            - Giám sát thi công; chỉ huy trưởng công trình; Trắc địa công trình; An toàn lao động;      
            - Quản lý dự án; Khai báo thuế; Thẩm định giá; Đấu thầu qua mạng; Tư vấn đấu thầu.
12.2. Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành
            - Nề hoàn thiện; Cốt thép; Hàn;    
            - Cấp thoát nước; Điện công nghiệp; Điện - Nước dân dụng. 
Nơi nhận:
CTHĐT, BGH;
Trưởng các đơn vị;
Đăng website;
Lưu VT, QLĐT.
Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2020
 

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image