ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng giúp hàng hóa từ nơi sản đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới nhanh hơn. Ngành học Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tập trung khai thác các kiến thức về cơ sở và chuyên ngành đó là: quản trị sản xuất, quản trị kho bãi, chuỗi cung ứng, hoạt động mua bán ngoại thương, hoạt động vận tải, marketing doanh nghiệp dịch vụ, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế. Kiến thức về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng giúp người quản trị hoạch định chiến lược phát triển sản xuất hiệu quả, phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, chính xác.
1. NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI MUCE ĐƯỢC ĐÀO TẠO RA SAO?
Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của MUCE được thiết kế theo hướng ứng dụng, cung cấp nguồn lực có chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực Logistics, kinh doanh trong nước và quốc tế.
Khi học ngành này tại MUCE, sinh viên sẽ được học tập với đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết, chuyên môn vững vàng; thực tập tại các doanh nghiệp liên quan đến ngành học. Chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ cụ thể như sau:
- Khối kiến thức cơ sở ngành giúp sinh viên tổng hợp và áp dụng kiến thức cơ bản về kinh doanh, có khả năng áp dụng và thực hành các hoạt động kinh doanh quốc tế.
- Khối kiến thức chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng giúp sinh viên đạt được chuẩn nghề nghiệp của FIATA. Sinh viên có thể lập được kế hoạch quản trị dự trữ; lập được phương án tổ chức hệ thống phân phối và quản lý kho hàng; xây dựng và giám sát kế hoạch vận tải, kế hoạch mua hàng; e-Logistics; xây dựng các chiến lược marketing cho doanh nghiệp.
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp giúp sinh viên áp dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành các nghiệp vụ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Khối học phần ngoại ngữ và tin học giúp sinh viên ứng dụng tiếng Anh vào trong công việc, áp dụng các loại hình công nghệ thông tin phù hợp.
- Có khả năng trở thành công dân toàn cầu, có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả, có kỹ năng học tập và nghiên cứu suốt đời.
2. HỌC LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG RA TRƯỜNG LÀM GÌ?
Cơ hội việc làm
Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics, vận tải, giao nhận, kho hàng, kinh doanh xuất-nhập khẩu, sản xuất, phân phối, thương mại, cơ quan quản lý nhà nước.
Cơ hội thăng tiến
- Có thể đảm nhiệm chức danh quản lý các cấp tại các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Có thể tham gia vào thị trường lao động quốc tế trong lĩnh vực liên quan đến Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, lĩnh vực quản trị kinh doanh .
3. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Mã trường: XDT
- Mã ngành: 7510605
- Bậc đào tạo: Đại học chính quy
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
- Người tư vấn chuyên môn: 
TS. Đoàn Thị Nhiệm - SĐT: 093 1151 009