ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

01. KỸ THUẬT XÂY DỰNG

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 (CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP)
 
1. NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?
Ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp là quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về tư vấn - thiết kế kết cấu, tổ chức, giám sát, kiểm soát và quản lý thi công và quản lý dự án các công trình xây dựng như: nhà ở, khách sạn, khu chung cư, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại du lịch, khu đô thị, và xây dựng cụm công nghiệp; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của thế giới việc làm.
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành xây dựng dân dụng – công nghiệp theo định hướng ứng dụngcung cấp cho người học:
(1)
Nhận thức rõ về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và có tư cách, trách nhiệm với xã hội. Hiểu biết chủ trương chính sách, các vấn đề kinh tế và pháp luật của đất nước.
(2)
Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật trong công tác chuyên môn.
(3)
Xây dựng và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm và áp dụng trong việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.
(4)
Phân tích, thiết kế, cấu tạo kết cấu cho các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn về kỹ thuật, kinh tế, và xã hội.
(5)
Tư vấn, thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và quản lí dự án cho các công trình xây dựng.
(6)
Khả năng tính tiên lượng, lập tổng mức đầu tư, dự toán, thanh quyết toán và thực hiện hoàn công các công trình xây dựng.
(7)
Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề của kỹ thuật.
(8)
Sử dụng được các thiết bị, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên
dùng, các kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
(9)
Trình bày và báo cáo kết quả các công việc thực hiện. Có khả năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh, tư duy độc lậplàm việc nhóm có hiệu quả. Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng tham gia quá trình học tập - suốt đời.
 
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sau khi tốt nghiệp, tân kỹ sư xây dựng có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:
- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp: xã, phường, huyện, quận, và các sở ban ngành có liên quan đến xây dựng cơ bản;
 - Làm việc trong các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội về quản lý công tác xây dựng cơ bản;
- Làm việc trong các công ty, tổng công ty, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với các vị trí tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình, quản lý dự án xây dựng;
- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài về xây dựng;
- Có khả năng thành lập các công ty cổ phần về lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công các công trình xây dựng, lĩnh vực quản lý – giám sát các dự án xây dựng, về lĩnh vực vật liệu xây dựng, về lĩnh vực trang thiết bị trong công trình.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Mã trường:XDT
- Mã ngành: 7580201
- Bậc đào tạo: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ)
- Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
5. TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH
PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ NGƯỜI HỌC VÀ NGƯỜI ĐANG MUỐN HỌC.
Người tư vấn chuyên môn:
TS. Nguyễn Văn Hải
Điện thoại: 0918470166