ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

10. QUẢN TRỊ KINH DOANH

 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - 7340101

1. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ GÌ?
Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) là ngành chuyên nghiên cứu và ứng dụng các nguyên lý, phương pháp, kỹ năng và công nghệ để quản lý một tổ chức kinh doanh hiệu quả. Quản trị kinh doanh bao gồm các hoạt động: xây dựng và quản lý chiến lược doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực, quản lý sản phẩm và dịch vụ, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hoạt động marketing, quản lý tài chính, quản lý rủi ro… Mục tiêu chính của Quản trị kinh doanh là tối ưu hóa các hoạt động của doanh nghiệp để đạt được lợi nhuận và sự phát triển bền vững.
2. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI MUCE ĐƯỢC ĐÀO TẠO RA SAO?
Ngành Quản trị Kinh doanh bao gồm 3 chuyên ngành:
- Quản trị Kinh doanh Du lịch;
- Quản trị Kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn;
- Quản trị Kinh doanh tổng hợp.
Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) được trang bị kiến thức cơ bản về quản trị, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp tổng hợp, QTKD du lịch, nhà hàng - khách sạn; có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị tại các tổ chức của nền kinh tế (đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng - khách sạn) như: hành chính – nhân sự, bán hàng, marketing – truyền thông, tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, quản lý chất lượng, quản ly chuỗi cung ứng sản phẩm/ dịch vụ… giúp người học phát triển toàn diện năng lực của bản thân để có thể đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
Bên cạnh đó, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng về giao tiếp và đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm, khởi nghiệp, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
Trong quá trình học tập tại MUCE sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh được học tập, trao đổi, nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên cơ hữu của nhà trường cùng các chuyên gia đến từ các cơ sở giáo dục trên toàn quốc và đặc biệt một số học phần thực hành được hướng dẫn trực tiếp từ những chuyên gia là quản lý các bộ phận tại các tập đoàn/ doanh nghiệp uy tín đang là đối tác MUCE.
3. HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH RA TRƯỜNG LÀM GÌ?
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh người học có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:
- Chuyên viên tại các bộ phận hành chính – nhân sự; kinh doanh - bán hàng; marketing – truyền thông – tổ chức sự kiện; chăm sóc khách hàng; nghiên cứu và phát triển thị trường; quản lý chuỗi cung ứng; quản lý chất lượng… hoặc những bạn có năng lực tốt còn có thể đảm nhận vị trí quản lý điều hành của các bộ phận nói trên tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ (đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí…);
- Tự khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn…;
- Ngoài ra còn có thể là giảng viên trong các cơ sở đào tạo nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị du lịch, quản trị khách sạn.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Mã trường: XDT
- Mã ngành: 7340101
- Bậc đào tạo: Đại học chính quy
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Người tư vấn chuyên môn:
TS. Nguyễn Thị Kim Trọng (SĐT: 093 196 1966, nguyenthikimtrong@muce.edu.vn);
Hoặc NCS. ThS. Lê Đức Tâm (SĐT: 091 762 2302, leductam@muce.edu.vn).