ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

Phiếu đăng ký thi tuyển môn vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc trình độ đại học năm 2021

Phiếu đăng ký thi tuyển môn vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc trình độ đại học năm 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Dành cho phương thức xét tuyển học bạ)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021(Dành cho phương thức xét tuyển học bạ)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Dành cho phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021(Dành cho phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (Dành cho phương thức xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT)

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021(Dành cho phương thức xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT)