ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Hướng dẫn xét tuyển, thi tuyển vào đại học ngành Kiến trúc năm 2021

  • MUCE
  • Admin
  • 4/12/2019 12:00:00 AM

HƯỚNG DẪN THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2021
 
I.   THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển
Mã ngành/
chuyên ngành
Tên ngành/ chuyên ngành
Chỉ
tiêu
Mã tổ hợp (tên tổ hợp)
7580101
Kiến trúc
60
V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật)
V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)
7580101-1
Chuyên ngành Kiến trúc công trình
(Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
7580101-2
Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc
(Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
2. Phương thức tuyển sinh
1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT;
2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT;
3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT;
4. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc);
5. Xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
            Chi tiết các hình thức xét tuyển tham khảo Thông tin tuyển sinh của nhà trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/DaiHoc/ChiTietDH?idnew=2259
 
  II. TỔ CHỨC THI TUYỂN VẼ MỸ THUẬT
            Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật cho những thí sinh đăng ký thi tuyển kết hợp với xét tuyển bằng tổ hợp V00, V01):
- Thí sinh hoàn thiện Phiếu đăng ký thi tuyển môn vẽ mỹ thuật (theo file đính kèm) và gửi về trường;
- Thời gian nhận hồ sơ Thi tuyển vẽ mỹ thuật đến hết ngày: 30/8/2021;
- Thời gian tổ chức thi: Đợt 1 - ngày14,15/8/2021; đợt 2 - ngày 14,15/9/2021; đợt 3 -ngày 14,15/10/2021 (nhà trường sẽ dừng tổ chức thi khi đã tuyển đủ chỉ tiêu);
- Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tuy Hoà, Phú yên.
 
III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Nơi nhận hồ sơ tại trụ sở chính Phú Yên:
 -  Phòng Quản lý Đào tạo Trụ sở chính tại Phú Yên: Đường Hà Huy Tập, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
-  Website: http://www.tuyensinh.muce.edu.vn;                    
- Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn;  
- Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
-  Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0257) 3827618, Fax: (0257) 3822628;
-  Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo (Khu B), đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.  
Nơi nhận hồ sơ tại cơ sở tại Đà Nẵng:
 - Phân hiệu Đà Nẵng: số 544b Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
- Website: http://www.mucedanang.edu.vn;    
- Email: phanhieudanang@muce.edu.vn;   
- Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;
-  Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102, Fax: (0236) 3845102;     
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image