ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2024

  • MUCE
  • Admin
  • 6/5/2024 4:17:10 PM

HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
 
Nhà trường thực hiện thu học phí và các chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ và cập nhật theo quy định hiện hành của nhà nước, học phí dự kiến đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học học chính quy năm 2024 trung bình của 1 sinh viên/ năm
 
STT
Tên chương trình
Học phí / 1 sinh viên / năm
(ĐVT: đồng)
1
Ngành Kế toán
14.100.000
2
Ngành Quản trị kinh doanh
14.100.000
3
Tài chính - Ngân hàng
14.100.000
4
Thương mại điện tử
14.100.000
5
Ngành Kiến trúc
16.400.000
6
Ngành Kiến trúc nội thất
16.400.000
7
Ngành Kỹ thuật xây dựng
16.400.000
8
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
16.400.000
9
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
16.400.000
10
Ngành Kinh tế xây dựng
16.400.000
11
Ngành Quản lý xây dựng
16.400.000
12
Ngành Công nghệ thông tin
16.400.000
13
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
16.400.000
14
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
16.400.000
15
Công nghệ kỹ thuật ô tô
16.400.000
 
 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image