ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2018

  • MUCE
  • Admin
  • 4/24/2018 12:00:00 AM

 

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

MIỀN TRUNG

Số:  84 /TB-ĐHXDMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2018

  THÔNG BÁO

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2018

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Nhà trường;

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2018 như sau:

1. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm c, e khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1 Đối tượng

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét, quyết định cho vào học;

- Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học;

1.2 Chỉ tiêu: Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đang đào tạo trình độ đại học và theo tổng chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

1.3 Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời hạn, lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

a) Hồ sơ:

-  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu: tải tại đây);

-  Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi KHKT quốc gia; giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp; bảng điểm kết quả học tập THPT của học sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt;

-  02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b) Thời gian đăng ký: thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

c) Thời gian công bố trúng tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.muce.edu.vn/

d) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1 Đối tượng:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

2.2 Chỉ tiêu: Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đang đào tạo trình độ đại học và theo tổng chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

2.3 Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời hạn, lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

a) Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu: tải tại đây );

- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

- Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú.

b) Thời gian đăng ký: thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và đào tạo trước ngày 20/5/2018.

c) Thời gian công bố trúng tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.muce.edu.vn/

d) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.     Ưu tiên xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có đủ 2 điều kiện sau đây:

a) Đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán  (hoặc Lý, Hoá, Tiếng Anh) năm 2018 hoặc năm 2017 (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2018); đoạt giải trong các Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

b) Có dự thi các môn thuộc mã tổ hợp A00, A01, C01, D01, V00, V01, V02, V03 theo kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (riêng ngành Kiến trúc trình độ đại học, môn Vẽ Mỹ thuật sơ tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc lấy từ kết quả thi tại các trường đại học khác); có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

         c) Số lượng ưu tiên xét tuyển không hạn chế.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các thí sinh;                                                                                 

- Lưu QLĐT, TCHC.                                                                       

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Đã ký

 

Phan Văn Huệ

 

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image