ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

(Dự kiến) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mức điểm tối thiểu (điểm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

  • MUCE
  • Admin
  • 4/29/2021 12:00:00 AM

1.1. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
1.1.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Thí sinh sinh đã tốt nghiệp THPT;
b)    Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;
c)    Và đạt một trong các điều kiện sau đây:
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
1.1.2. Nguyên tắc xét tuyển
a)    Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
1.2. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
1.2.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Học sinh đã tốt nghiệp THPT;
b)    Điểm trung bình tốt nghiệp THPT ≥ 6,0 điểm.
1.2.2. Nguyên tắc xét tuyển
a)     Xét tuyển từ thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
b)     Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image