ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Điều kiện Xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2021

  • MUCE
  • Admin
  • 4/26/2021 12:00:00 AM

1.8.1. Xét tuyển thẳng
            Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành, cụ thể:
a) Nhà trường tuyển thẳng thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
b) Đăng ký tuyển thẳng vào đại học năm 2021 như sau:
            - Thí sinh có tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 và thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán (hoặc Lý, Hoá, tiếng Anh, Ngữ văn) năm 2020 hoặc năm 2021 (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2021);
            - Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2021.
c) Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia
            Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
d) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét, quyết định cho vào học.
đ) Đối với thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học.
e) Đối với thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non hiện hành, cụ thể như sau:
            - Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo trình độ đại học và tổng chỉ tiêu tuyển sinh tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2021 (mục 1.4.2 của đề án này).
            - Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức.
            - Nguyên tắc xét tuyển thẳng: căn cứ tổng điểm các môn đăng ký thi để xét tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
g) Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:
            - Nghĩa vụ:
            + Đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành phải học 01 năm bổ sung kiến thức chương trình THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            + Nộp học phí theo quy định hiện hành của nhà trường.
            - Quyền lợi:
            + Được học tập theo đúng ngành đăng ký xét tuyển thẳng sau khi đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức;
            + Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
h) Số lượng xét tuyển thẳng: Không hạn chế.

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image