ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy (dự kiến)

  • MUCE
  • Admin
  • 6/22/2020 12:00:00 AM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115 /TB-ĐHXDMT
Phú Yên, ngày 16 tháng 6 năm 2020
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Đại học văn bằng 2, hệ chính quy năm 2020
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2, hệ chính quy năm 2020 như sau:
 I.      Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định; không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đảm bảo các yêu cầu sau đây:
1.      Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Quản lý xây dựng;
2.      Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nước ngoài phải có thủ tục công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
II.    Chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh
STT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
30
2
7580101
Kiến trúc (Kiến trúc công trình)
30
III.    Phương thức tuyển sinh
1.    Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả học tập ở trình độ đại học;
Phương thức này chỉ dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
2.    Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ);
3.    Phương thức 3: Thi tuyển (dành cho thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển).
IV.    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1.    Xét tuyển từ kết quả học tập ở trình độ đại học
a.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm TBC tích lũy toàn khóa theo thang điểm 10 phải ≥ 5,5 điểm, theo thang điểm 4 phải ≥ 2,0 điểm;
b.   Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
2.    Xét tuyển từ điểm học bạ THPT
a.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa vào một trong các trường hợp sau đây:
-     Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT) cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-     Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12 THPT) cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-     Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, lớp 11 học kỳ I lớp 12) cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
b.   Các tổ hợp xét tuyển
-     A00 (Toán, Vật lý, Hoá học);
-     A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh);
-     C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý);
-     D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).
3.    Thi tuyển
a.    Hình thức thi tuyển dành cho thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển;
b.    Thí sinh phải đăng ký dự thi 02 môn:
-     Môn Toán cao cấp, thi tự luận, thời gian 120 phút;
-     Môn Tiếng Anh, thi trắc nghiệm, thời gian 90 phút;
-     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 02 môn cộng với điểm ưu tiên phải ≥10,0 điểm.
V.    Tổ chức tuyển sinh
1.    Phát hành, nhận hồ sơ tại phòng Quản lý Đào tạo khu A và khu B;
2.    Hồ sơ theo mẫu quy định của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thí sinh download tại đây
3.    Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:
a.    Đợt 1
-     Nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 22/8/2020;
-     Củng cố kiến thức từ ngày 15/7-15/8/2020;
-     Tổ chức xét tuyển, thi tuyển ngày 28/8/2020;
-     Nhập học: Dự kiến tháng 9/2020.
b.    Đợt 2
-     Nhận hồ sơ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 24/10/2020;
-     Tổ chức xét tuyển, thi tuyển ngày 30/10/2020;
-     Củng cố kiến thức từ ngày 15/9-15/10/2020;
-     Nhập học: Dự kiến tháng 11/2020.
4.    Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
-     Lệ phí hồ sơ: 100.000 đông/bộ;
-     Bổ sung kiến thức: 1.000.000 đông/môn;
-     Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh;
-     Lệ phí thi tuyển 500.000 đồng/môn.
VI.     Địa chỉ liên hệ thông tin tư vấn và nộp hồ sơ
Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung,
-          Đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên;
-          Điện thoại: 02573.827618 hoặc 0935484235;
-          Website: http://tuyensinh.muce.edu.vn/.
 
Nơi nhận:
-   BGH, các đơn vị;
-   Đăng website Trường;
-   Lưu TCHC; QLĐT.  
HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)
 
 
PGS.TS.KTS.Nguyễn Vũ Phương
 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image