ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Tuyển sinh liên thông hệ vừa học vừa làm năm 2020 (liên kết đào tạo ngoài trường)

  • MUCE
  • Admin
  • 6/19/2020 12:00:00 AM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
Số: 106/TB-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2020
THÔNG BÁO
Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2020 như sau:
1. Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
STT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
1
Kỹ thuật xây dựng
7580201
50
2
Quản lý xây dựng
7580302
50
3
Kỹ thuật Cấp thoát nước
7580213
50
4
Kế toán
7340301
50
2. Đối tượng tuyển sinh
-       Thí sinh dự tuyển liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ VLVH phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;
-       Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành gần hoặc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung phần kiến thức chuyển đổi trước khi xét tuyển;
(Có danh mục ngành phù hợp, ngành gần kèm theo - Danh mục các môn học và đề cương chi tiết của từng môn sẽ được thông báo khi thí sinh đăng ký xét tuyển)
-       Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Hình thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tổ hợp xét tuyển
a. Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT
-       Thí sinh phải đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong cùng năm dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển liên thông lên đại học;
-       Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được xác định như sau:
Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải 15,0 điểm.
b. Xét tuyển từ điểm học bạ THPT hoặc từ bảng điểm các môn văn hóa THPT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa vào một trong các trường hợp sau đây:
-       Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-       Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-       Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-       Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
c. Các tổ hợp xét tuyển
-       A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);
-       A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh);
-       C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý);
-       D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).
4. Hình thức và thời gian đào tạo
-       Đào tạo theo tín chỉ;
-       Thời gian đào tạo:
+     Liên thông từ trung cấp lên đại học: Từ 2,5 - 3,0 năm tùy theo khối lượng kiến thức được miễn trừ;
+     Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 1,5 - 2 năm tùy theo khối lượng kiến thức được miễn trừ.
5. Thời gian nhận hồ sơ, học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, học phí, lệ phí
a. Đợt 1
-       Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 05/6/2020 đến 01/8/2020 ( hồ sơ theo mẫu quy định của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thí sinh download tại đây);
-       Thời gian tổ chức ôn tập; học bổ sung kiến thức: Từ ngày 11/7 - 09/8/2020;
-       Thời gian xét tuyển: 15/8/2020;
-       Thời gian khai giảng nhập học: Ngày 05/9/2020.
b. Đợt 2
-       Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 15/8/2020 đến 31/10/2020;
-       Thời gian tổ chức ôn tập; học bổ sung kiến thức: Từ ngày 12/9 - 08/11/2020;
-       Thời gian xét tuyển: 14/11/2020.
-       Thời gian khai giảng nhập học: Ngày 21/11/2020.
c. Học phí, lệ phí
-       Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ;
-       Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh;
-       Lệ phí học chuyển đổi: 323.000đ/tín chỉ;
-       Học phí học chính khóa: 350.000đ/tín chỉ (khoảng 5.000.000 đồng/học kỳ, tùy theo số lượng tín chỉ đăng ký).
6. Địa điểm tuyển sinh và tổ chức đào tạo: Tại các cơ sở liên kết đào tạo.
7. Địa chỉ liên hệ
-       Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
-       Điện thoại: 02573.827618; 0935484235;
-       Website: www.tuyensinh.muce.edu.vn/.
              Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trân trọng thông báo để thí sinh được biết và đăng ký hồ sơ đúng thời hạn./.
Nơi nhận:
CT HĐT, BGH;
Trưởng các đơn vị;
Đăng website;
Các cơ sở liên kết;
Lưu: VT; QLĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương


  

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image