ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2020

  • MUCE
  • Admin
  • 6/14/2020 12:00:00 AM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
Số:  98 /TB-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 21 tháng 5 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2020
(Điều chỉnh, bổ sung)

 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2020 như sau:
1. Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
STT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
1
Kỹ thuật xây dựng
7580201
50
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205
50
3
Kỹ thuật Cấp thoát nước
7580213
50
4
Kế toán
7340301
50
2. Đối tượng tuyển sinh
-       Người dự tuyển liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;
-       Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành gần hoặc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung phần kiến thức chuyển đổi trước khi dự tuyển;
(Có danh mục ngành phù hợp, ngành gần kèm theo - Danh mục các môn học và đề cương chi tiết của từng môn sẽ được thông báo khi thí sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển)
-       Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Hình thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
-       Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong cùng năm dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển liên thông; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải 15,0 điểm; 
-       Xét tuyển từ điểm học bạ THPT hoặc từ bảng điểm các môn văn hóa THPT đối với người tốt nghiệp trình độ trung cấp; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải  18,0 điểm hoặc tổng điểm 3 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm tổng kết đối với người tốt nghiệp trình độ trung cấp) phải  18,0 điểm;
-       Các tổ hợp xét tuyển cho 2 hình thức trên:
+     A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);
+     A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh);
+     C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn);
+     D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn).
-       Thi tuyển (dành cho đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng nhưng không đạt được các điều kiện xét tuyển bằng các hình thức trên)
+     Nếu thí sinh không đủ điểm xét tuyển thì dự thi 03 môn thi tự luận, thời gian 120 phút cho môn, cụ thể:
TT
Ngành đào tạo
Môn cơ bản
Môn cơ sở
Môn chuyên ngành
1
Kỹ thuật xây dựng
Toán cao cấp
Sức bền vật liệu
Kỹ thuật TC&Tổ chức thi công
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Toán cao cấp
Cơ học kết cấu
Xây dựng cầu - xây dựng đường
3
Kế toán
Toán cao cấp
Nguyên lý kế toán
Kế toán
4
Kỹ thuật Cấp thoát nước
Toán cao cấp
Thủy lực
Mạng lưới cấp nước
+     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Tổng điểm 3 môn phải  15,0 điểm.
4. Hình thức và thời gian đào tạo
-       Đào tạo theo tín chỉ
-       Thời gian đào tạo
+     Liên thông từ trung cấp lên đại học: Từ 3 - 3,5 năm tùy theo khối lượng kiến thức được miễn trừ;
+     Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 1,5 - 2 năm tùy theo khối lượng kiến thức được miễn trừ.
5. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển, xét tuyển; chuyển đổi, bổ sung kiến thức
-       Phát hành, nhận hồ sơ tại phòng Quản lý Đào tạo khu B (hoặc thí sinh download tại website: www.tuyensinh.muce.edu.vn);
-       Đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến 30/7/2020
-       Học bổ sung kiến thức, chuyển đổi: Tháng 7/2020
-       Thi tuyển, xét tuyển: Tháng 8/2020; 
-       Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi, xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh;
-       Lệ phí học chuyển đổi: 323.000đ/tín chỉ.
6. Địa điểm đào tạo:
-       Trụ sở chính: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
+     Khu B, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
+     Khu A, 24 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
-       Phân Hiệu Đà Nẵng: 544b, Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
7. Địa chỉ liên hệ
Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
-       Khu B, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
-       Điện thoại: 02573.827618; 0935484235;
-       Website: www.tuyensinh.muce.edu.vn/.
              Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trân trọng thông báo để thí sinh được biết và đăng ký hồ sơ đúng thời hạn./.
Nơi nhận:
Ban Giám hiệu;
-   Viên chức, sinh viên trong toàn trường;
-   Đăng website;
-   Phát hành tờ rơi;
Lưu VT; QLĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (đã ký)
 
 
PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương
 

                                                                                                                   

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image