ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Thông tin tuyển sinh năm 2017

  • MUCE
  • Admin
  • 2/13/2017 12:00:00 AM

 BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
Mã trường : XDT
 
Địa chỉ trụ sở chính tại Phú Yên: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
Website: http://www.muce.edu.vn;                     
Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827618, Fax: (057) 3822628;
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
 
Địa chỉ cơ sở tại Đà Nẵng: số 544b Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
Website: http://www.muce.edu.vn hoặc; www.xdmt.edu.vn;    
Facebook https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0511) 3845102, Fax: (0511) 3845102;     
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
 
I. Ngành nghề và chỉ tiêu đào tạo
 
TT
 
Loại chỉ tiêu
 
Mã ngành
 
Chỉ tiêu
 
I
 
Đại học chính quy
 
710
   

1

Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52580201

250

2

Kiến trúc

52580102
 
60
 
3
 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

52580205
 
110
 
4
 
Kinh tế xây dựng

52580301
 
110
 
5
 
Quản lý xây dựng

52580302
 
60
 
6
 
Kỹ thuật môi trường

52520320
 
60
 
7
 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Cấp thoát nước)

52580211

60
 
II
 
Đại học liên thông chính quy
 
140
   

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201
 
80
 
2
 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205
 
30
 
3
 
Kinh tế xây dựng

52580301

30
 
III
 
Đại học liên thông vừa làm vừa học
 
100
   

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201
 
100
 
 
IV
 
 Đại học vừa làm vừa học
 
100
   
 
1
 
Kỹ thuật công trình xây dựng
52580201
 
50
 
2
 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Cấp thoát nước)
52580211
50
 
V
 
Cao đẳng chính quy
 
250
   

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
6510104
 
30
 
2
 
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
6510422
 
30
 
3
 
Công nghệ kỹ thuật giao thông
6510102
 
30
 
4
 
Công nghệ thông tin
6480201
 
30
 
5
 
Quản lý xây dựng
6580301

30

6

Kế toán

6340301

50

7

Quản trị kinh doanh

6340114

50
 
VI
 
Trung cấp chính quy (cơ sở Đà Nẵng)
 
300
   
 
1
 
Hàn
 
5520123
 
150
 
2
 
Điện công nghiệp

5520227
 
100
 
3
 
Kỹ thuật xây dựng

5580201

50
 
VII
 
Dạy nghề ngắn hạn
 
300
    
 
II. Tổ hợp xét tuyển
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
 
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
 
Khối ngành kỹ thuật, kinh tế
 
 
 
Ngành Kiến trúc
 
1
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
 
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Vật lý, Anh văn
A01
 
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Toán, Vật lý, Ngữ văn
C01
 
3
Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật
V02
4
Toán, Anh văn, Ngữ văn
D01
 
4
Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
V03


III. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển
1. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia
1.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này.
1.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.
            b) Điều kiện nhận hồ sơ
- Đã tốt nghiệp THPT;
- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định;
- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
1.3. Nguyên tắc xét tuyển
a) Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT
b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT
2.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 40% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này
2.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
            a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ đại học:
            - Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải >= 6,0 điểm.;
b) Đối với trình độ cao đẳng yêu cầu tốt nghiệp THPT.
2.3. Nguyên tắc xét tuyển
            a) Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT;
 Hoặc:
 Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT;
b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc
3.1. Chỉ tiêu: 60
3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia
- Đã tốt nghiệp THPT;
- Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định;
- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm và không trái với quy định của Bộ GD&ĐT.
b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung (TBC) 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa  thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải   >= 6,0 điểm.
3.3. Nguyên tắc xét tuyển
a) Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT
b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.4. Thời gian, địa điểm và hình thức thi môn Vẽ mỹ thuật
a)    Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6/2017, thi tuyển ngày 06, 07/7/2017; 
b) Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 06, 07 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;
c) Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác;
d) Địa điểm thi: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
đ) Môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật.
4. Hình thức thi tuyển (chỉ tổ chức thi ở trình độ đại học)
4.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 10% chỉ tiêu để thi tuyển theo hình thức này (nếu còn chỉ tiêu).
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp thi tuyển bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT;
b) Đối tượng và điều kiện nhận hồ sơ
Là công dân Việt Nam, có đủ các điều kiện sau đây điều được tham gia tuyển sinh vào trường:
- Tính đến thời điểm xét tuyển, thi tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề), sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với người khuyết tật được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;
- Tuổi từ 18 trở lên;
- Đạt các yêu cầu sơ tuyển và điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường;
- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
4.3. Tổ chức thi
a) Các môn theo tổ hợp thi tuyển:
+ Toán, Vật lý, Hóa học;
+ Toán, Vật lý, Anh văn.
b) Hình thức thi: thi tự luận
c) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển 
+ Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/10/2017, tổ chức thi ngày 22, 23, 24/11/2017;
+ Địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
4.4. Nguyên tắc xét tuyển
a) Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT;
b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
IV. Tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp
1. Đối tượng: những người đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT có đủ sức khoẻ để học tập và lao động phù hợp với nghề cần học
2. Điều kiện xét tuyển: theo quy định của Bộ Lao động Thương bình và Xã hội, cụ thể:
a) Điểm xét tốt nghiệp THCS hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT;
b) Điểm tổng kết các môn học của 4 năm học THCS hoặc 3 năm học THPT;
c) Điểm tổng kết các môn học lớp cuối THCS hoặc THPT.
3. Thời gian đào tạo
a) Học sinh đã tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo 2 năm;
b) Học sinh đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm.
4. Địa điểm nhận hồ sơ và học tập: tại cơ sở Đà Nẵng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, số 554b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nằng.  
V. Vùng tuyển sinh, chế độ ưu tiên, chính sách hỗ trợ và một số quy định khác
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2017: 350 chỗ.
VI. Liên kết đào tạo
1. Liên kết với Trường Đại học Xây dựng đào tạo thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Hầm, Xây dựng đường ô tô và đường thành phố); Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị); Kỹ thuật môi trường.
2. Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh đào tạo thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
3. Liên kết với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo thạc sỹ các ngành: Quản lý kinh tế, Kế toán, Vận tải biển.
IV.  Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân ngắn hạn
1. Bồi dưỡng nghiệp vụ:
+ Giám sát thi công;     + Chỉ huy trưởng công trình;     + Tư vấn đấu thầu;   + Khai báo thuế;
+ Trắc địa công trình;    + An toàn lao động;                  + Quản lý dự án;      + Thẩm định giá;
+ Đào tạo ngoại ngữ - giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.
2. Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành
+ Nề hoàn thiện;           + Điện công nghiệp;                 + Cốt thép-hàn;        + Điện - Nước.         

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image