ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2024

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195 - 0935 081 799

Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng Nguyện vọng bổ sung (NVBS), đợt 2, năm 2016

  • MUCE
  • Admin
  • 9/1/2016 12:00:00 AM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
Số:      /TB-ĐHXDMT
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Phú Yên, ngày 01 tháng 9  năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng
Nguyện vọng bổ sung (NVBS), đợt 2, năm 2016 
 

 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển NVBS đợt 2 từ ngày ngày ra thông báo đến hết ngày 21/9/2016 và công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 23/9/2016. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì như sau:
 
TT
Ngành đào tạo trình độ đại học
(Ký hiệu trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
Mức điểm nhận hồ sơ
1
Kỹ thuật công trình xây dựng
D580201
A00, A01, C01, D01.
50
15,0
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
D580205
80
15,0
3
Kinh tế xây dựng
D580301
80
15,0
4
Quản lý xây dựng
D580302
30
15,0
5
Kỹ thuật môi trường
D520320
40
15,0
6
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN Cấp thoát nước)
D580211
50
 
7
Kiến trúc
(Tổng điểm của các môn chưa nhân hệ số trong tổ hợp xét tuyển phải >= 15,0; môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2).
D580102
V00; V01
35
17,0
         
     (Các mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nói trên đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3)
 
          Trường Đại học Xây dựng Miền Trung nhận hồ sơ xét tuyển vào cao đẳng hệ chính quy năm 2016 đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu cụ thể như sau:
 
TT
Ngành đào tạo trình độ cao đẳng
Mã ngành
Mã tổ hợp
Chỉ tiêu
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C510102
A00, A01, C01, D01
30
2
Công nghệ kỹ thuật giao thông
C510104
30
3
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Cấp thoát nước)
C510405
30
4
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
C510403
30
5
Quản lý xây dựng (CN Kinh tế xây dựng)
C580302
30
6
Công nghệ thông tin
C480201
30
7
Kế toán
C340301
80
7
Quản trị kinh doanh
C340101
50
 
             Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến. Nhà trường không thu tiền lệ phí xét tuyển.
         
            Tổ hợp xét tuyển
 
TT
Tổ hợp xét tuyển
Môn
Ghi chú
1
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
 
2
A01
Toán, Vật lý, Anh văn
 
3
C01
Toán, Vật lý, Ngữ văn
 
4
D01
Toán, Anh văn, Ngữ văn
 
5
V00
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
 
6
V01
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
 
         
          Thời gian đăng ký xét tuyển
 
Đợt
Thời gian nhận hồ sơ
Công bố trúng tuyển
Ghi chú
3
Từ ngày 11/9 - 21/9/2016
Trước ngày 23/9/2016
 
4
Từ ngày 28/9 - 08/10/2016
Trước ngày 12/10/2016
 
5
(cao đẳng)
Từ ngày 16/10 -26/10/2016
Trước ngày 31/10/2016
 
           
          Địa chỉ liên hệ
                  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
                  - Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
- Điện thoại: (057) 3827618, Fax: (057) 3822628.
             
 
                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    PGS.TS Vũ Ngọc Anh

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image