ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học: 2023-2024

  • MUCE
  • Admin
  • 5/5/2023 10:19:50 AM

HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
 
Nhà trường thực hiện thu học phí và các chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và cập nhật theo quy định hiện hành của nhà nước, cụ thể Mức trần học phí dự kiến đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học trong năm học: 2023-2024 như sau:
 
STT
Tên chương trình
Học phí / 1 sinh viên / năm
(ĐVT: đồng)
1
Ngành Kế toán
12.500.000
2
Ngành Quản trị kinh doanh
12.500.000
3
Tài chính - Ngân hàng
12.500.000
4
Ngành Kiến trúc
14.500.000
5
Ngành Kiến trúc nội thất
14.500.000
6
Ngành Quản lý đô thị và công trình
14.500.000
7
Ngành Kỹ thuật xây dựng
14.500.000
8
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
14.500.000
9
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
14.500.000
10
Ngành Kinh tế xây dựng
14.500.000
11
Ngành Quản lý xây dựng
14.500.000
12
Ngành Công nghệ thông tin
14.500.000
13
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
14.500.000
14
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
14.500.000
15
Công nghệ kỹ thuật ô tô
14.500.000
 

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image