ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2022

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

PHƯƠNG THỨC VÀ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021

  • MUCE
  • Admin
  • 5/14/2020 12:00:00 AM

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2021
TT
Phương thức tuyển sinh
Chỉ tiêu
1
Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
30%
2
Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
50%
3
Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
20%
4
Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất)
5
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
a)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học do Nhà trường quy định và công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 15,0 điểm).
b)    Điều kiện nhận hồ sơ:
-          Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
-          Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn;
-          Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
c)    Nguyên tắc xét tuyển
-          Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;
-          Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
-          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
d)    Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
-          Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn
-          Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT;
-          Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
-          Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
 
2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
     a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học: tổng điểm 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
     b) Điều kiện nhận hồ sơ:
+ Thí sinh sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;
+ Và đạt một trong các điều kiện sau đây:
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm.
-         Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm.
c) Nguyên tắc xét tuyển
-          Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;
-          Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
-          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
d) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
-          Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường  Download tại đây) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn
-          Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
-          Bản photo học bạ THPT (đến thời điểm nộp hồ sơ);
-          Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
-          Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
-          Điểm trung bình tốt nghiệp THPT ≥ 6,0 điểm.
b) Nguyên tắc xét tuyển
-          Xét tuyển từ thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
-          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó đến môn Ngữ văn.
c) Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển
-          Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn
-          Bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
-          Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
-          Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản).
Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.
 
4. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất)
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
-          Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:
+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Nhà trường quy định;
+ Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
-          Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ):
Thí sinh lựa chọn các phương án sau:
+        Phương án 1: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
+        Phương án 2: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
+        Phương án 3: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 5 học kỳ: lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
+        Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
b) Nguyêntắc xét tuyển
-          Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;
-          Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
-          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán.
5. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển
a) Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển
-          Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại trường;
-          Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện;
-          Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/ và nộp lệ phí xét tuyển qua tài khoản:
+ Tên tài khoản: TRUONG DAI HOC XAY DUNG MIEN TRUNG;
+ Số tài khoản: 116000079714;
+ Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên (Vietinbank Phú Yên).
b) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian xét tuyển
-          Xét từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
* Đợt 1: (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/4/2021 đến 17 giờ 00, ngày 17/8/2021;
+ Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Trước 17 giờ 00, ngày 23/8/2021;
* Các đợt xét tuyển bổ sung:
+ Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ các đợt tiếp theo từ ngày 18/8/2021 đến tháng 12/2021 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu;
+ Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 05/9/2021; 30/9/2021; 01/11/2021; 15/11/2021 và 30/11/2021
-          Xét từ các hình thức khác (học bạ)
* Đợt 1
+ Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 30/7/2021;
+ Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Ngày 31/7/2021 (Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT).
* Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo từ ngày 31/7/2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:
+ Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 15/8; 05/9/2021; 30/9/2021; 01/11/2021; 15/11/2021 và 30/11/2021.
c) Thời gian, địa điểm và hình thức thi tuyển Vẽ mỹ thuật:
-          Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 10/7/2021, thi tuyển ngày 16/7/2021;
-          Đợt 2, nhận hồ sơ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 31/7/2021, thi tuyển ngày 06/8/2021;
-          Đợt 3, nhận hồ sơ từ ngày 06/8/2021 đến ngày 06/9/2021, thi tuyển ngày 10/9/2021;
-          Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác;
-          Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
-          Môn Vẽ mỹ thuật: Thi vẽ tĩnh vật hoặc vẽ đầu tượng.
6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
6.1. Xét tuyển thẳng
Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành, cụ thể:
a) Nhà trường tuyển thẳng thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
b) Đăng ký tuyển thẳng vào đại học năm 2021 như sau:
            - Thí sinh có tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 và thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán (hoặc Lý, Hoá, tiếng Anh, Ngữ văn) năm 2020 hoặc năm 2021 (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2021);
            - Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2021.
c) Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia
            Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
d) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng
Có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét, quyết định cho vào học.
đ) Đối với thí sinh là người nước ngoài
Có nguyện vọng học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học.
e) Đối với thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non hiện hành, cụ thể như sau:
            - Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo trình độ đại học và tổng chỉ tiêu tuyển sinh tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2021.
            - Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức.
            - Nguyên tắc xét tuyển thẳng: căn cứ tổng điểm các môn đăng ký thi để xét tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
g) Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:
            - Nghĩa vụ:
            + Đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành phải học 01 năm bổ sung kiến thức chương trình THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            + Nộp học phí theo quy định hiện hành của nhà trường.
            - Quyền lợi:
            + Được học tập theo đúng ngành đăng ký xét tuyển thẳng sau khi đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức;
            + Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
h) Số lượng xét tuyển thẳng: Không hạn chế.
6.2. Ưu tiên xét tuyển
a) Đối tượng ưu tiên
            Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có đủ 2 điều kiện sau đây:
            - Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán (hoặc Lý, Hoá, Tiếng Anh) năm 2021 hoặc năm 2020 (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2021); đoạt giải trong các Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
- Có dự thi các môn thuộc mã tổ hợp A00, A01, C01, D01, A01, D01, V00, V01 theo kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (riêng ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất trình độ đại học, môn Vẽ Mỹ thuật thi tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc lấy từ kết quả thi tại các trường đại học khác); có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại mục 1.5.4 của đề án này.
b) Điểm ưu tiên xét tuyển
Điểm ưu tiên xét tuyển vào đại học được cộng vào điểm xét tuyển theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.
c) Số lượng ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế.

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center