ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2021

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2021

Hỗ trợ đăng ký: 0905 119 399

Thông tin tuyển sinh năm 2021

  • MUCE
  • Admin
  • 2/8/2021 12:00:00 AM

 BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
 
Trụ sở chính tại Phú Yên: Đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
Mã trường: XDT
Website: http://tuyensinh.muce.edu.vn/
Email: tuyensinh@muce.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0257) 3827618, Fax: (0257) 3822628;
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Khu B, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên hoặc tại Văn phòng hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học xây dựng Miền Trung - Khu A, 24 Nguyễn Du, Phường 7,   TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Phân hiệu Đà Nẵng:544b Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
Mã trường ở Phân hiệu Đà Nẵng: XDN
Website: http://www.mucedanang.edu.vn;
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn;
Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;
Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102, Fax: (0236) 3845102;
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
1.     Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021
1.1.Tại trụ sở chính - Phú Yên
TT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu 2021
I
Thạc sĩ
50
1
8580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thời gian đào tạo 1,5 - 2.0 năm)
25
2
8580101
Kiến trúc (Thời gian đào tạo 1,5 - 2.0 năm)
25
II
 Đại học chính quy
860
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng
270
7580201-1
Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
7580201-2
Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 3,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);
7580201-3
Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng công trình (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
7580201-4
Chuyên ngành Công nghệ thi công và an toàn lao động (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
7580201-5
Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
2
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
50
7580205-1
Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
7580205-2
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
3
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
60
4
7580101
Kiến trúc
80
7580101-1
Chuyên ngành Kiến trúc công trình (Hệ 5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư);
7580101-2
Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc (Hệ 5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
5
7580103
Kiến trúc Nội thất (Hệ 5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
40
6
7580106
Quản lý đô thị và công trình (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
40
7
7580301
Kinh tế xây dựng (Hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
80
8
7580302
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
50
9
7340301
Kế toán
90
7340301-1
Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản (Hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);
7340301-2
Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
10
7340101
Quản trị kinh doanh
50
 
7340101-1
Quản trị kinh doanh du lịch (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
 
7340101-2
Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
7340101-3
Quản trị kinh doanh tổng hợp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
11
7480201
Công nghệ thông tin (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
50
III
 Đại học liên thông chính quy
30
1
7580201-1
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
30
IV
 Đại học vừa làm vừa học
250
1
7580201-01
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
90
2
7580101
Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)
30
3
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
90
4
7340301
Kế toán
40
V
 Bồi dưỡng nghiệp vụ
410
     
Tổng chỉ tiêu trình độ thạc sĩ và trình độ đại học
1190
  
Tổng chỉ tiêu
1600
1.2.Tại Phân hiệu Đà Nẵng
TT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu 2021
I
 Đại học chính quy
150
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng
60
7580201-1
Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
7580201-3
Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng công trình (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
7580201-4
Chuyên ngành Công nghệ thi công và an toàn lao động (Hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
2
7580205-1
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, hệ 4,5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
30
3
7580101-1
Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình, hệ 5 năm tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
30
4
7580302
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
30
II
 Đại học liên thông chính quy
30
1
7580201-1
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
30
  
Tổng chỉ tiêu
180
2. Tổ hợp xét tuyển
TT
Tên tổ hợp
tổ hợp
     
TT
Tên tổ hợp
tổ hợp
   
Khối ngành kỹ thuật,
kinh tế
  
 
    
Ngành Kiến trúc,
Kiến trúc nội thất
  
1
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
 
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Vật lý, Anh văn
A01
 
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Ngữ văn, Toán, Vật lý
C01
 
3
Toán, Vật lý, Anh văn
A01
4
Ngữ văn, Toán, Anh văn
D01
 
4
Toán, Ngữ văn, Anh văn
D01
3. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí tuyển sinh trình độ thạc sĩ
3.1. Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:
-          Đã tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi hoặc khác ngành với chuyên ngành đăng ký dự thi;
-          Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác với ngành dự thi phải tham gia học bổ sung kiến thức theo quy định của Nhà Trường (có thông báo và hướng dẫn chi tiết khi nộp hồ sơ).
3.2. Môn thi tuyển
TT
Ngành đào tạo
Môn thi tuyển
Môn cơ bản
Môn cơ sở
Ngoại ngữ
1
Kỹ thuật xây dựng
Toán cao cấp
Sức bền vật liệu
Anh văn
2
Kiến trúc
Lịch sử kiến trúc
Nguyên lý thiết kế kiến trúc
Anh văn
3.3. Điều kiện trúng tuyển
-          Thí sinh phải đạt 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 đối với các môn thi cơ bản, cơ sở và phải đạt 50,0 điểm trở lên theo thang điểm 100 đối với môn Anh văn;
-          Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển trình độ đại học chính quy
-          Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;
-          Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ);
-          Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT;
-          Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất);
-          Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh có thể đồng thời đăng ký xét tuyển nhiều phương thức trên đây.
4.1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
4.1.1.   Chỉ tiêu: Nhà trường dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này
4.1.2.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học do Nhà trường quy định và công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 15,0 điểm).
b)    Điều kiện nhận hồ sơ:
-          Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
-          Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn;
-          Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
4.1.3.   Nguyên tắc xét tuyển
a)    Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
4.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
4.2.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Thí sinh sinh đã tốt nghiệp THPT;
b)    Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;
c)    Và đạt một trong các điều kiện sau đây:
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
-         Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
-         Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
4.2.2.   Nguyên tắc xét tuyển
a)    Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.
4.3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
4.3.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Học sinh đã tốt nghiệp THPT;
b)    Điểm trung bình tốt nghiệp THPT ≥ 6,0 điểm.
4.3.2.   Nguyên tắc xét tuyển
a)     Xét tuyển từ thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
b)     Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó đến môn Ngữ văn.
4.4. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất)
4.4.1.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
a)    Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:
-          Học sinh đã tốt nghiệp THPT;
-          Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Nhà trường quy định;
-          Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
b)    Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ):
-          Học sinh đã tốt nghiệp THPT;
-          Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;
-          Và đạt một trong các điều kiện sau đây:
+        Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
+        Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
+        Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 5 học kỳ: lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
+        Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.
4.4.2.   Nguyên tắc xét tuyển
a)    Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;
b)    Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
c)    Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán.
4.5. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển
4.5.1.   Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển
-          Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại trường;
-          Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện;
-          Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinh.muce.edu.vn/ và nộp lệ phí xét tuyển qua tài khoản:
+ Tên tài khoản: TRUONG DAI HOC XAY DUNG MIEN TRUNG;
+ Số tài khoản: 116000079714;
+ Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên (Vietinbank Phú Yên).
4.5.2.   Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian xét tuyển
a) Xét từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
-          Đợt 1: (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/4/2021 đến 17 giờ 00, ngày 17/8/2021;
+ Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Trước 17 giờ 00, ngày 23/8/2021;
-          Các đợt xét tuyển bổ sung:
+ Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ các đợt tiếp theo từ ngày 18/8/2021 đến tháng 12/2021 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu;
+ Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 05/9/2021; 30/9/2021; 01/11/2021; 15/11/2021 và 30/11/2021
b) Xét từ các hình thức khác (học bạ)
-          Đợt 1
+ Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 30/7/2021;
+ Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Ngày 31/7/2021 (Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT).
-          Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo từ ngày 31/7/2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:
+ Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 15/8; 05/9/2021; 30/9/2021; 01/11/2021; 15/11/2021 và 30/11/2021.
4.5.3.   Thời gian, địa điểm và hình thức thi tuyển Vẽ mỹ thuật:
a)    Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 10/7/2021, thi tuyển ngày 16/7/2021;
b)    Đợt 2, nhận hồ sơ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 31/7/2021, thi tuyển ngày 06/8/2021;
c)    Đợt 3, nhận hồ sơ từ ngày 06/8/2021 đến ngày 06/9/2021, thi tuyển ngày 10/9/2021;
d)    Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác;
e)    Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
f)     Môn Vẽ mỹ thuật: Thi vẽ tĩnh vật hoặc vẽ đầu tượng.
4.6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
   Thực hiện theo quy định của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nhà trường có thông báo chi tiết riêng).
5.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển đại học hệ liên thông chính quy
5.1. Đối tượng tuyển sinh
-          Thí sinh dự tuyển liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;
-          Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành gần hoặc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung phần kiến thức chuyển đổi trước khi dự tuyển.
(Có danh mục ngành phù hợp, ngành gần kèm theo - Danh mục các môn học và đề cương chi tiết của từng môn sẽ được thông báo khi thí sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển)
-          Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.2. Xét tuyển
5.2.1.   Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, các tiêu chí xét tuyển như hệ chính quy;
5.2.2.   Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ), tiêu chí xét tuyển như hệ chính quy.
5.2.3.   Xét tuyển từ kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên.
a)    Điều kiện nhận hồ sơ
-          Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;
-          Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
-          Đối với thí sinh học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học ở trình độ đã đào tạo theo thang điểm 4 phải ≥ 2,0 điểm;
-       Đối với thí sinh học theo niên chế: Điểm trung bình tốt nghiệp ở trình độ đã đào tạo ≥ 5,0 điểm.
c)    Nguyên tắc xét tuyển
-       Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
-       Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau đối với thi sinh học theo niên chế thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn thực hành nghề nghiệp cao nhất;
-       Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau đối với thi sinh học theo phương thức tích lũy môn đun hoặc tín chỉ thì Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.
6.       Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển đại học hệ vừa làm vừa học
6.1. Đối tượng tuyển sinh
-       Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
-       Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;
-    Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.2. Xét tuyển
6.2.1.   Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ), tiêu chí xét tuyển như hệ chính quy, điểm sàn xét tuyển ≥ 15,0 điểm.
6.2.2.   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung cấp, cao đẳng trở lên.
a)    Điều kiện nhận hồ sơ
-          Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;
-          Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
-          Đối với thí sinh học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học ở trình độ đã đào tạo theo thang điểm 4 phải ≥ 2,0 điểm;
-          Đối với thí sinh học theo niên chế: Điểm trung bình tốt nghiệp ở trình độ đã đào tạo  ≥ 5,0 điểm.
c)    Nguyên tắc xét tuyển
-          Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
-          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau đối với thi sinh học theo niên chế thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn thực hành nghề nghiệp cao nhất;
-          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau đối với thi sinh học theo phương thức tích lũy môn đun hoặc tín chỉ thì Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.
7.       Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
- Lệ phí xét tuyển (cho tất cả các phương thức xét tuyển): 25.000đ/1 nguyện vọng. 
- Lệ phí thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật ngành Kiến trúc : 200.000đ/thí sinh.
8.       Vùng tuyển sinh và chế độ ưu tiên
8.1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
8.2. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9.       Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2021: 350 chỗ.
10.    Liên kết đào tạo
10.1.      Năm 2021, Nhà trường tiếp tục liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh.
10.2.      Ngành được tổ chức liên kết đào tạo ngoài trường: Tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy của Nhà trường.
11.    Đào tạo tiếng Anh, Tin học
11.1.      Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh:
-         Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi cấp chứng nhận Chuẩn đầu ra tiếng Anh mô phỏng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho sinh viên thuộc tất cả các ngành đang đào tạo tại trường;
-         Tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh du lịch và tiếng Anh thiếu nhi cho các đối tượng có nhu cầu;
-         Liên kết với IIG tổ chức thi tiếng Anh TOEIC, liên kết với công ty HACIC tổ chức luyện thi các khóa học tiếng Anh.
11.2.      Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Tin học:
-         Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo quy định Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;
-         Đào tạo, tổ chức thi và cấp Chứng nhận các chuyên đề Tin học ứng dụng thuộc lĩnh vực chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kế toán, ….
12.    Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân ngắn hạn
12.1.      Bồi dưỡng nghiệp vụ:
-         Chỉ huy trưởng công trình; Trắc địa công trình; Quản lý dự án;
-         Đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng;
-         Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.
12.2.       Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành
-         Nề hoàn thiện; Cốt thép - hàn;        
-         Cấp thoát nước; Điện công nghiệp; Điện - Nước dân dụng.
Nơi nhận:
-   CTHĐT, BGH;
-   Trưởng các đơn vị;
-   Đăng website;
-   Lưu: VT, QLĐT.
Phú Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 
PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương

 

 

 

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
Quickom Call Center