HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO HỌC 2023

  • MUCE
  • Admin
  • 2/17/2023 4:52:59 PM

HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO HỌC GỒM CÓ:
1. Đơn xin dự thi (theo mẫu);    
                                                   
2. Bản sao hợp lệ Bằng và Bảng điểm tốt nghiệp Đại học;
 
3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp (có thời hạn 6 tháng đến lúc dự thi);
 
4. Sơ yếu lý lịch (có đóng dấu xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
 
5. 02 ảnh 4x6 (thí sinh lưu 1 bản file máy tính); 01 phong bì dán tem và ghi địa chỉ chi tiết để nhà trường gửi giấy báo;
 
6. Chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);
 
Tất cả các hồ sơ trên cho vào túi đựng hồ sơ, bên ngoài có đầy đủ thông tin theo mẫu tờ bìa đính kèm.