ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. Môn thi: Vẽ mỹ thuật

  • MUCE
  • Admin
  • 7/27/2015 12:00:00 AM

 KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015
Môn thi: Vẽ mỹ thuật

 

STT
SBD
Họ và tên
Phái
Ngày sinh
Điểm
1
XDTV.0001
Hoàng Gia
Anh
0
010297
7.0
2
XDTV.0002
Võ Trần Hữu
Đăng
0
311097
8.0
3
XDTV.0003
Lê Tuấn
Duy
0
241096
6.0
4
XDTV.0004
Võ Thị
Duyên
1
020797
8.0
5
XDTV.0005
Trần Đỗ Quang
Huy
0
160397
8.0
6
XDTV.0006
Đỗ Võ Quang
Khải
0
100997
8.5
7
XDTV.0007
Nguyễn Lê
Khanh
0
060296
6.5
8
XDTV.0008
Hà Đinh
Kiệt
0
181097
6.0
9
XDTV.0009
Nguyễn Duy
Linh
1
141097
6.5
10
XDTV.0010
Phạm Thế
Mỹ
0
080397
7.0
11
XDTV.0011
Nguyễn Bình Ph­ơng
Nguyên
0
110996
6.5
12
XDTV.0012
Lê Quang
Nhật
0
210597
7.5
13
XDTV.0013
Cao Thị
Oanh
1
140897
7.0
14
XDTV.0014
Nguyễn Quốc Thái
Thiên
0
111297
6.5
15
XDTV.0015
Tr­ơng Thiên
Phong
0
090897
4.5
16
XDTV.0016
Lê Thanh
Phong
0
010896
5.0
17
XDTV.0017
Đỗ Văn
Phú
0
200795
7.5
18
XDTV.0018
Nguyễn
Phúc
0
211097
7.0
19
XDTV.0019
Võ Thị Mi
Sa
1
020997
8.5
20
XDTV.0020
Phạm Ngọc
Tây
0
090696
7.0
21
XDTV.0021
Tô Văn
Thành
0
061297
7.5
22
XDTV.0022
Trần Minh
Thiên
0
291295
5.0
23
XDTV.0023
Nguyễn Quang
Thoại
0
261197
7.0
24
XDTV.0024
Huỳnh Quốc Giác
Tính
0
141097
7.0
25
XDTV.0025
Nguyễn Hoàng Bảo
Trân
1
240997
7.5
26
XDTV.0027
Võ Thành
Tâm
0
021097
7.0
27
XDTV.0028
Nguyễn Tài Lô
Đan
0
291297
6.0
28
XDTV.0029
Nguyễn Chí
Dũng
0
141097
8.5
29
XDTV.0031
Đỗ Kiều Hoàng
Trúc
1
270197
7.0
30
XDTV.0032
Lê Nhân
Đức
0
271095
5.0
31
XDTV.0033
Tr­ơng Thị Kim
Thảo
1
121097
4.5
32
XDTV.0034
Bùi Tiến
Sơn
0
110197
8.0
33
XDTV.0035
Ngô Đình
Nguyên
0
270997
7.0
34
XDTV.0036
Nguyễn Thanh
Hải
0
010597
7.0
 
all wife cheat dating a married woman wife cheated
all wife cheat I cheated on my husband wife cheated
all wife cheat I cheated on my husband wife cheated
when is it too late for an abortion what happens during an abortion how to end pregnancy
cell spy software spy on phone calls mobile spyware for android
cell spy software spy on phone calls mobile spyware for android
cell spy software free spy mobile mobile spyware for android
how to know if wife has cheated go wives who cheat
what makes husbands cheat link my wife cheated on me now what
how many guys cheat black women white men reasons wives cheat on husbands
how many guys cheat meet to cheat reasons wives cheat on husbands

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image