ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào Trường ĐHXD Miền Trung năm 2015

  • MUCE
  • Admin
  • 3/23/2015 12:00:00 AM

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
Số:            /TB-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 12 tháng 3 năm 2015
 
HƯỚNG DẪN
Thủ tục làm hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển
vào TrườngĐHXD Miền Trung năm 2015
 
I. Hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển; Lịch tuyển sinh của nhà trường
1. Thí sinh đăng ký xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển
      - Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho phép thí sinh đăng kí tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;   
                                           Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển download tại đây
       - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng 1 hay nguyện vọng bổ sung);
       - 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
b) Lịch xét tuyển
       - Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo;
       - Nhà trường thực hiện nhiều đợt xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu cho tất cả các ngành (sẽ có thông báo chi tiết sau).
2. Thí sinh đăng ký thi tuyển kết hợp với xét tuyển (Ngành Kiến trúc - bậc đại học)
a) Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại trường
      -  Phiếu đăng ký dự thi, mẫu Download tại đây
      -  4 ảnh 4x6 cm theo mẫu Giấy chứng minh nhân dân;
      -  2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;
b) Hồ sơ đăng xét tuyển
 - Đối với thí sinh dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường ĐHXD Miền Trung
+ Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo),
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi các môn văn hóa (Toán , Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn) tương ứng với đợt xét tuyển (Nguyện vọng 1 hay nguyện vọng bổ sung);
+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
 - Đối với thí sinh dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại các trường đại học khác
+ Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo),
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi các môn văn hóa (Toán , Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn) tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng 1 hay nguyện vọng bổ sung);
+ Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật;
+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);
+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
c) Lịch thi tuyển và xét tuyển
       - Nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường ĐHXD Miền Trung từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015;
       - Lịch thi môn Vẽ mỹ thuật (Vẽ tĩnh vật):
+ 8 giờ 00 ngày 20/7/2015, tập trung làm thủ tục dự thi;
+ 7 giờ 00 ngày 21/7/2015, tập trung tại phòng thi;
+ 7 giờ 30 - 11 giờ 30 (240 phút) ngày 21/7/2015, Làm bài thi. 
       - Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       - Nhà  trường  thực hiện nhiều đợt xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu (sẽ có thông báo chi tiết sau).
3. Thí sinh đăng ký xét tuyển từ học bạ THPT
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển
      - Phiếu đăng kí xét tuyển (mẫu theo quy định của Trường ĐHXD Miền Trung), cho phép thí sinh đăng kí tối đa 4 ngành cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4; Mẫu hồ sơ down
      - Bản sao có công chứng học bạ THPT;
      - Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những thí sinh xét tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước; Nhà trường cũng tổ chức xét tuyển vào ĐH, CĐ cho các thí sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
      - Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);
      - 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
b) Lịch xét tuyển
      - Đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/2016 đến ngày 20/7/2015;
      - Nhà trường thực hiện nhiều đợt xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu cho tất cả các ngành (sẽ có thông báo chi tiết sau).
II. Phương thức đăng ký của thí sinh
            - Đăng ký hồ sơ trực tiếp tại trường;
            - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên;
            - Đăng ký trực tiếp trên website của nhà trường. Đăng ký tại đây.
      III. Lệ phí tuyển sinh và các thông tin khác
      1. Lệ phí tuyển sinh: 
              - Lệ phí thi tuyển môn vẽ mỹ thuật: 100.000 đồng/hồ sơ;
              - Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ;
              - Hình thức thu:
                      + Trực tiếp tại trường;
                  + Nộp vào tài khoản (nếu nộp hồ sơ qua bưu điện) của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, số tài khoản: 3712.1.1057553.00000 Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Yên.
      2Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       3. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
      4. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, 24 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
              - Điện thoại: 057 3827 618,
              - Fax: 057 3822 628,
              - Email: phongquanlydaotao@cuc.edu.vn
              - Website: http://www.cuc.edu.vn, http://www.muce.edu.vn,
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
TS. Vũ Ngọc Anh
 

 

all wife cheat I cheated on my husband wife cheated
when is it too late for an abortion what happens during an abortion how to end pregnancy
when is it too late for an abortion vacuum suction abortion how to end pregnancy
when your husband cheats women love to cheat husbands who cheat
cell spy software spy on phone calls mobile spyware for android
picture of std go chlamydia symptoms for women
antibiotic for chlamydia gonorrhea treatment cdc home std testing kits
i had a dream i cheated on my boyfriend slokell.com i want to cheat on my boyfriend
i had a dream i cheated on my boyfriend site i want to cheat on my boyfriend
how to know if wife has cheated link wives who cheat
what makes husbands cheat boomasontennis.com my wife cheated on me now what

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image