ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Thông báo tổ chức tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm 2015

  • MUCE
  • Admin
  • 3/14/2015 12:00:00 AM

 
 
THÔNG BÁO

Tổ chức tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm 2015

       Căn cứ thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.     

     Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học, nội dung cụ thể như sau: 

     I.  Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và thời gian đào tạo    

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Thời gian

ĐT (năm)

A.

Bậc đại học

 

170

 

1

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

D580201

120

2

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

D580205

50

2

B.

Bậc cao đẳng

 

50

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

C510102

50

1,5

  II.  Đối tượng và điều kiện dự thi 

 Người dự thi đào tạo liên thông chính quy phải có một trong các văn bằng sau:

    1. Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp để thi liên thông lên cao đẳng, Bằng cao đẳng để thi liên thông lên đại học của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;   

     2. Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

     III.  Hình thức và môn thi tuyển sinh 

     - Tổ chức thi tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 

     - Môn thi 

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

Thời gian (phút)

A.

Bậc đại học

 

 

1

Kỹ thuật công trình xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

 1. Toán cao cấp; 

2. Sức bền vật liệu;

3. Kỹ thuật và Tổ chức thi công.

180’

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

1. Toán cao cấp;

2. Cơ học kết cấu;

3. Xây dựng cầu, Xây dựng đường.

180’

B.

Bậc cao đẳng

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

1. Toán THPT (chủ yếu lớp 12);

2. Sức bền vật liệu;

3. Kỹ thuật và Tổ chức thi công.

180’

 

      - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10;

      - Đăng ký dự thi từ ngày 27/4/2015 đến ngày 30/6/2015, ôn thi dự kiến từ 01/7/2015 đến 10/9/2015. Đăng ký dự thi, đăng ký ôn thi tại phòng Quản lý Đào tạo;

       - Hồ sơ đăng ký dự thi nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;  

(Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi liên thông theo quy định của nhà trường) 

     - Địa điểm thi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; 

     - Lịch thi:

          +  Tập trung làm thủ tục dự thi: 8 giờ 00, ngày 01/10/2015;

        +  Thi tuyển: ngày 02, 03/10/2015.     

     - Lệ phí đăng ký dự thi 60.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí dự thi 300.000 đồng/thí sinh;

     - Lệ phí ôn thi: 300.000 đồng/môn. 

 

     - Lệ phí đăng ký dự thi, thi và xét tuyển: Theo quy định hiện hành của liên bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

     V. Địa chỉ liên liên hệ

     - Địa chỉ:        24 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;

     - Điện thoại: Phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827618;

     - Fax:              (057) 3822628;

     - Website:      http://www.cuc.edu.vn ;  http://www.muce.edu.vn;

     - Email:          phongquanlydaotao@muce.edu.vn;

   - Facebook:   http://www.facebook.com/Phòng QL Đào tạo.  

                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                      (Đã ký)

                                                                                 

                                                                                      PGS.TS. Vũ Ngọc Anh

 

 
 

      

 

 

     

 

when your husband cheats how many women cheat husbands who cheat
hiv early symptoms symptoms of hiv in men early symptoms of hiv
cell spy software android text monitoring app mobile spyware for android
reason women cheat riaservicesblog.net husband watches wife cheat
husband cheated on me site why most women cheat
how could my husband cheated on me my husband thinks i cheated how to tell my husband i cheated
i had a dream i cheated on my boyfriend i think my boyfriend cheated i want to cheat on my boyfriend
what makes husbands cheat boomasontennis.com my wife cheated on me now what
how many guys cheat meet to cheat reasons wives cheat on husbands

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image