ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ONLINE 2023

Hỗ trợ Zalo: 096 22 44 195

Thông tin tuyển sinh năm 2015

  • MUCE
  • Admin
  • 3/14/2015 12:00:00 AM

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015
Địa chỉ:             24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Website:           http://www.cuc.edu.vnhttp://www.muce.edu.vn
Email:               phongquanlydaotao@cuc.edu.vn   
Facebook:         http://www.facebook.com/Phòng QL Đào tạo
Điện thoại:         Phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827618
Fax:                  (057) 3822628
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo
 
 
 
   
  A. BẬC ĐẠI HỌC
TT
Ngành đào tạo
(Ký hiệu trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ
hợp
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
1080
1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển
  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của bậc đại học do Bộ GD&ĐT quy định.
-  Ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác.
2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT
- Nhà trường dành ít nhất 10% chỉ tiêu để xét tuyển;
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung của các môn theo khối xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên;
- Riêng ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác; Môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn có điểm trung bình chung của 2 môn (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên.
1
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
A00,   A01, D01, C01
 
490
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
D580205
200
3
Kinh tế xây dựng
D580301
150
4
Quản lý xây dựng
D580302
60
5
Kỹ thuật môi trường
D520320
60
6
Kiến trúc
D580102
V00, V01
120
 
HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
170
1. Sinh viên tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng tham gia kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tạo tổ chức để lấy kết quả xét tuyển.
2. Sinh viên tốt nghiệp đủ 36 tháng thi vào tháng 10 hàng năm do Nhà trường tổ chức; Môn thi:  Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành.
3. Xét tuyển từ học bạ THPT: Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, nếu điểm trung bình chung của các môn theo khối xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên.
1
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
A00, A01, D01, C01
 
120
2
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
D580205
50
 Ghi chú:
 
- Tổ hợp môn xét tuyển:
 
TT
Mã tổ hợp môn
Tổ hợp môn xét tuyển
1
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
2
A01
Toán, Vật lý, Anh văn
3
C01
Toán, Vật lý, Ngữ văn
4
D01
Toán, Ngữ văn, Anh văn
5
V00
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
6
V01
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
 
         
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- Điểm trúng tuyển theo ngành
- Đối với ngành Kiến trúc, nhà trường lựa chọn hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển:
     + Thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật) tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung vào các ngày 20,21/7/2015. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Trường ĐH Xây dựng Miền Trung từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/6/2015. Ngoài ra nhà trường cũng công nhận kết quả môn Vẽ mỹ thuật của thí sinh thi tại các trường ĐH khác
     + Đối với các môn văn hóa: Toán, Ngữ văn hoặc Toán, Vật lý, xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào học bạ THPT (6 học kỳ của 3 năm học THPT)
- Học phí, học bổng, các chế độ chính sách ưu đãi cho sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước
- Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2015: 400.
 
B. BẬC CAO ĐẲNG
TT
Ngành đào tạo
(Ký hiệu trường: XDT)
Mã ngành
Mã tổ
hợp
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
500
 
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
C510102
A00, 
A01,
D01, C01
100
1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của bậc cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định.
2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT
- Nhà trường dành ít nhất 20% chỉ tiêu để xét tuyển;
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT  từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung của các môn theo khối xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 5.5 trở lên;
 
2
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
C510104
40
3
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
C510103
40
4
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường)
C510405
40
5
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng)
C580302
40
6
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý đô thị)
C580302
40
7
Công nghệ Kỹ thuật kiến trúc
C510101
40
8
Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử (Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện công trình)
C510301
40
9
Công nghệ thông tin
C480201
40
10
Kế toán
C340301
40
11
Quản trị kinh doanh
C340101
40
 
HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
50
 
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và CN)
C510102
A00, A01, D01, C01
50
1. Tiêu chí xét tuyển như hệ liên thông ĐH chính quy;
2. Riêng xét tuyển từ học bạ THPT: Học sinh đã tốt nghiệp TCCN, nếu điểm trung bình chung của các môn theo khối xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 5.5 trở lên.
 
 
 
C. BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
 
HỆ CHÍNH QUY
50
 
 
1
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
T510106
50
 
- Xét tuyển từ điểm thi khối A00, A01, C01, D01 của kỳ thi THPT quốc gia;
- Xét từ điểm học bạ THPT  môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn hoặc Toán, Anh văn.
 
D. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
 +  Liên kết với Trường Đại học Nha Trang đào tạo liên thông học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Kế toán;
 + Liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo Thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu, Hầm, Xây dựng đường ô tô và đường thành phố); Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị); Kỹ thuật môi trường.
E. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - CÔNG NHÂN
- Bồi dưỡng nghiệp vụ:
+ Giám sát thi công     + Chỉ huy trưởng công trình
+ Quản lý dự án          + Trắc địa công trình
+ Tư vấn đấu thầu        + Khai báo thuế
+ Thẩm định giá           + Đào tạo ngoại ngữ - giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.
- Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành (Nề hoàn thiện, Cốt thép hàn, Điện, Nước,…)
 

 

when is it too late for an abortion early pregnancy termination options how to end pregnancy
when your husband cheats women love to cheat husbands who cheat
cell spy software android text monitoring app mobile spyware for android
ways to have an abortion west-bot.com information about abortions
ways to have an abortion west-bot.com information about abortions
reason women cheat riaservicesblog.net husband watches wife cheat
picture of std go chlamydia symptoms for women
i had a dream i cheated on my boyfriend i think my boyfriend cheated i want to cheat on my boyfriend
i had a dream i cheated on my boyfriend site i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated married looking to cheat reasons wives cheat on husbands
what makes a husband cheat link cheaters
what makes husbands cheat boomasontennis.com my wife cheated on me now what

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image
blog image