TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐH, CĐ NĂM 2017
Thông báo tổ chức học chuyển đổi và bồi dưỡng kiến thức thi liên thông cao đẳng lên đại học, đợt 1 năm 2017 [ 4/13/ ]

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học, đợt 1 năm 2017 [ 2/23/ ]

Thông báo Tuyển sinh liên thông trình độ đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2016 [ 7/2/2 ]

Tuyển sinh liên thông trình độ đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2016 [ 3/9/2 ]

Kế hoạch ôn thi liên thông từ TC-CĐ, từ CĐ-ĐH năm 2015 [ 7/10/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo tổ chức tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm 2015 [ 3/14/ ]

  2. Thông báo tổ chức tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm 2015 [ 12/16 ]
 
THÔNG BÁO
 
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 47
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn