THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH,CĐ NĂM 2017
Hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh năm 2017 [ 2/14/ ]

 
HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH NĂM 2017

 


Hướng dẫn xét tuyển, thi tuyển vào đại học ngành Kiến trúc năm 2017 [ 2/14/ ]

 
HƯỚNG DẪN
XÉT TUYỂN, THI TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2017

 


Xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia [ 2/14/ ]

 

 HƯỚNG DẪN

XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017
DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 dựa vào học bạ trung học phổ thông [ 2/14/ ]

 

 HƯỚNG DẪN

XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017
DỰA VÀO HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông tin tuyển sinh năm 2017 [ 2/13/ ]

 

 

  BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
Mã trường : XDT

 


Các bài đã đăng:

  1. Hướng dẫn thủ tục nhập học ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 - NV1 [ 8/13/ ]

  2. Thông tin về những điểm mới khi đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, hệ chính quy năm 2016 dựa vào kết quả thi thpt quốc gia [ 7/22/ ]

  3. Thông báo phương thức nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2016 [ 7/22/ ]

  4. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [ 7/22/ ]

  5. Hướng dẫn xét tuyển vào đại học ngành Kiến trúc năm 2016 [ 7/22/ ]

  6. Khoa Xây dựng – 40 năm xây dựng và phát triển [ 4/12/ ]

  7. Khoa Kiến trúc - Một chặng đường và phát triển [ 3/9/2 ]
 
THÔNG BÁO
 
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 50
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn