TUYỂN SINH CAO HỌC 2018
Thông báo tuyển sinh cao học khối ngành kỹ thuật đợt 2 năm 2016 (liên kết với Đại học Xây dựng Hà Nội) [ 8/5/2 ]

Thông báo tuyển sinh cao học các ngành Xây dựng năm 2016 [ 2/24/ ]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ kinh tế năm 2016 [ 10/26 ]

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2, tháng 11 năm 2015 [ 7/23/ ]

Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2, tháng 11 năm 2015 [ 1/13/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Kế hoạch ôn thi và học bổ sung kiến thức lớp cao học ngành Xây dựng DD&CN tại Phú Yên [ 4/17/ ]

  2. Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 [ 4/5/2 ]
 
THÔNG BÁO
 
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 20
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn