Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
(TRƯỜNG CÔNG LẬP - TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG)
KÝ HIỆU TRƯỜNG: XDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
(HÌNH THÚC XÉT TUYỂN DỰA VÀO HỌC BẠ THPT)
(Vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt có dấu)
Họ và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh)