Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH,CĐ NĂM 2019
CHỈ CẦN ĐẠT ĐỦ TRUNG BÌNH 4 ĐIỂM/MÔN VÀ ĐIỂM TỔNG KẾT 7,0 LỚP 12; ĐỒNG THỜI KHÔNG BỊ ĐIỂM LIỆT LÀ CÓ THỂ ĐỖ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2019 [2/26/]

        Dựa trên cách tính điểm tốt nghiệp năm 2019 học sinh chỉ cần đạt đủ trung bình 4 điểm/ môn và điểm tổng kết 7,0 lớp 12; đồng thời không bị điểm liệt là có thể đỗ tốt nghiệp trong năm nay. 

      Cụ thể dựa trên công thức xét tốt nghiệp mới năm 2019 được Bộ công bố lấy ý kiến trong dự thảo quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm nay. Nếu sắp tới sau khi dự thảo lấy ý kiến – không thay đổi thì công thức này sẽ được áp dụng cho cách tính để xét công nhận tốt nghiệp năm 2019.
      Công thức xét tốt nghiệp mới năm 2019 đang được lấy ý kiến bằng cách tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

      Dựa trên công thức tính điểm công nhận tốt nghiệp trên thì thi sính chỉ cần tổng kết trung bình các môn lớp 12 là 7,0 và thi các môn trung bình cộng lại được 4 điểm/1 môn và không bị điểm liệt đối với bài thi và cấu phần bài thi, cũng như không bị kỷ luật trong thời gian thi THPT quốc gia năm 2019, thì thí sinh đó vẫn đủ điểm công nhận tốt nghiệp đối với năm nay.
     Ví dụ: Trong trường hợp công nhận xét tốt nghiệp bằng công thức tính mới.
Giả sử thí sinh đó được 7,0 điểm trung bình lớp 12 và 4 môn thi (Toán – Ngữ Văn – Ngoại ngữ – Bài thi Khoa học) mỗi bài thi được 4 điểm. Thí sinh đó được cộng 1,5 điểm khuyến khích là vẫn thừa điểm đỗ tốt nghiệp cho năm nay.
    Điều kiện các bài thi và cấu phần bài thi trong bài thi khoa học không bị dính điểm liệt. (Điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ không thay đổi vẫn giữ nguyên mức 1 điểm)
    Cụ thể như sau:

    Lưu ý: ví dụ này là đối với thí sinh được cộng 1,5 điểm khuyến khích và không được cộng điểm ưu tiên. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi và không bị kỷ luật khi làm bài thi THPT quốc gia năm 2019 như hủy bài thi, không có bài thi bị điểm liệt.
                                                          Tổng hợp tin giáo dục về kỳ thi THPT Quốc Gia
 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
 
 


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn