Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH,CĐ NĂM 2019
XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018 DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA [2/14/]
BỘ XÂY DỰNG
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG  

MÃ TRƯỜNG: XDT

HƯỚNG DẪN
XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
 DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
1.     Điều kiện đăng ký xét tuyển 
Thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau:
a. Đối với trình độ đại học, Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay mức điểm tối thiểu để nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung như sau:
* Đối với các ngành xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01, C01, D01
- Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên phải đạt từ 13,0 điểm trở lên;
- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.
* Đối với ngành Kiến trúc xét tuyển bằng các tổ hợp V00, V01, V02, V03
- Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật không nhân hệ số) và điểm ưu tiên phải đạt từ 13,0 điểm trở lên;
- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.
b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ cao đẳng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 
2.     Tiêu chí bổ sung và phương thức xét tuyển giữa các ngành
a. Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp. Riêng ngành Kiến trúc trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên các nguyện vọng cao hơn;
b.Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi không phân biệt thứ tự ưu tiên trong nguyện vọng đăng ký, trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau ở cuối danh sách thực hiện theo mục a) ở trên, nếu còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
3.     Phương thức đăng ký xét tuyển
a. Đăng ký xét tuyển trực tuyến;
b. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện;
c. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
4.     Thủ tục đăng ký xét tuyển

a. Đăng ký xét tuyển trực tuyến: (xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
b. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Trường
Hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng kí xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ GD&ĐT);
-  Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi;
- 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường thông báo kết quả xét tuyển. 
(Xem hướng dẫn điền thông tin vào phiếu ĐKXT và tải phiếu tại đây)
5.     Phương thức nộp lệ phí xét tuyển
   - Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
   - Nộp lệ phí qua đường Bưu điện:
            + Thí sinh nộp tại các điểm Bưu cục trên toàn quốc trừ các điểm Bưu điện văn hóa xã và Đại lý bưu điện;
+ Lệ phí đăng ký xét tuyển nộp cho nhân viên Bưu điện: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Thí sinh nhận lại 01 liên phiếu gửi, giấy chứng nhận nộp tiền.
 

  Nộp lệ phí qua ngân hàng

 

 Thí sinh nộp vào tài khoản sau:
+    Tên đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG;
+    Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
+    Số tài khoản: 3712.1.1057553.00000;
+    Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên;
+    Nội dung: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển năm 2018 của thí sinh…(ghi họ tên của thí sinh)…, số CMND: …(ghi số CMND của thí sinh)…./.
6.     Thời gian dự kiến các đợt tuyển sinh
TT
Nội dung
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Đợt 4
Đợt 5
1
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Từ 01/4 đến 30/7/2018
Từ 31/7 đến 20/8/2018
Từ 21/8 đến 03/9/2018
Từ 04/9 đến 14/9/2018
Từ 15/9 đến 25/9/2018
2
Công bố kết quả
Trước
17 giờ 00, 06/8/2018
22/8/2018
05/9/2018
15/9/2018
26/9/2018
3
Nhập học
16/8/2018
04/9/2018
15/9/2018
25/9/2018
06/10/2018
 
7.     Ngành đào tạo và chỉ tiêu đào tạo
TT
Mã ngành
Ngành
Chỉ tiêu tuyển sinh 2018
Tổng cộng
Phú Yên
Phân hiệu Đà Nẵng
 
 
Tổng chỉ tiêu chính quy
1100
850
250
I
  
Cao học
25
25
   
1
8580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
25
25
  
II
  
Đại học chính quy
800
600
200
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
250
200
50
2
7580101
Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)
80
50
30
3
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
140
100
40
4
7580301
Kinh tế xây dựng
90
90
  
5
7580302
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án)
80
40
40
6
7520320
Kỹ thuật môi trường
40
40
  
7
7580213
Kỹ thuật Cấp thoát nước
40
40
  
8
7340301
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản)
80
40
40
III
  
Đại học liên thông chính quy
105
55
50
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
105
55
50
IV
  
Đại học chính quy văn bằng 2
50
50
  
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
50
50
  
V
  
Cao đẳng chính quy
120
120
  
1
6510104
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
30
30
  
2
6480201
Công nghệ thông tin
30
30
  
3
6340301
Kế toán
30
30
  
4
6340114
Quản trị kinh doanh
30
30
  
VI
  
Đại học không chính quy
100
100
  
1
7580201
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
50
50
  
2
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
50
50
  
VII
  
Dạy nghề ngắn hạn
450
300
150
 
8.     Tổ hợp xét tuyển
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
 
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
 
Khối ngành kỹ thuật, kinh tế
 
 
 
Ngành Kiến trúc
 
1
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
 
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Vật lý, Anh văn
A01
 
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Toán, Vật lý, Ngữ văn
C01
 
3
Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật
V02
4
Toán, Anh văn, Ngữ văn
D01
 
4
Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
V03
 
9.     Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ xét tuyển
Nơi nhận hồ sơ tại trụ sở chính Phú Yên:
-       Phòng Quản lý Đào tạo Trụ sở chính tại Phú Yên: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
-       Website: http://www.muce.edu.vn;                    
-       Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn;  
-       Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
-       Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0257) 3827618, Fax: (0257) 3822628;
-       Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.  
 
     Nơi nhận hồ sơ tại cơ sở tại Đà Nẵng:
-       Phân hiệu Đà Nẵng: số 544b Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
-       Website: http://www.cosodanang.muce.edu.vn;    
-       Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn;   
-       Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;
-       Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102, Fax: (0236) 3845102;     
-       Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 
 
 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019

 
 


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn