Thư điện tử   |   Tin nội bộ   |   Liên hệ  |   Sitemap  |   English  
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH,CĐ NĂM 2018
KHOA KIẾN TRÚC - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN [3/9/2]
Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ ngành Xây dựng, phục vụ cho công việc kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Ngày 14/02/1976 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai và là khu vực khó khăn nhất trong cả nước.
TS. KTS. Trịnh Hồng Việt – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Triển lãm kiến trúc 2015
Dựa trên nhu cầu tào tạo và nguồn nhân lực tại thời điểm đó nhà trường chỉ thành lập một số tổ môn như: Tổ thực hành, tổ  Kỹ thuật, tổ kinh tế chính trị và các phòng chức năng phục vụ công tác quản lý – phục vụ đào tạo.
Năm 1982: Tổ kiến trúc được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của tổ môn là nghiên cứu giảng dạy các môn Vẽ xây dựng, Cấu tạo, Dự toán và Thiết kế kiến trúc cho các bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như công nhân kỹ thuật. Ngoài ra tổ Kiến trúc còn kết hợp với trung tâm tư vấn của nhà trường tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng trong tỉnh.
Năm 2001: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 được thành lập trên cở sở Trường Trung học Xây dựng Số 6. Để phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo Bộ môn Kiến trúc được hình thành dựa trên tổ Kiến trúc  thực hiện nhiệm vụ và chức năng đào tạo bậc cao đẳng, bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất; như thiết kế, giám sát thi công công trình.
Năm 2008: Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất. Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Kiến trúc được thành lập với đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo chất lượng. Với chức năng thực hiện giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường và tham gia nghiên cứu khoa học với các Khoa, Phòng khác.
Năm 2011: Trường ĐHXD Miền Trung được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây Dựng Số 3. Để phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo từ một Khoa trực thuộc trường Cao dẳng nay được thành lập Khoa Trực thuộc Trường Đại học, chức năng nhiệm vụ cũng ngày càng được nâng cao. Hoàn chỉnh đề án mở ngành Kiến trúc Công trình và hiện đang tuyển sinh được khóa thứ 4.
Hiện tại, đội ngũ giảng viên của Khoa bao gồm 17 giảng viên, trong đó có 2 GV đang làm NCS, 8 Thạc sỹ,  6 Kiến trúc sư và 1 cử nhân (Thư ký Khoa). Khoa Kiến trúc hiện đang tham gia đào tạo trên 230 sinh viên ngành Kiến trúc và tham gia đào tạo cho các bậc cao đẳng, đại học ở các ngành khác trong nhà trường.  
Sinh viên Khoa Kiến trúc tại Triển lãm kiến trúc 2015
Một số hoạt động sản xuất và nghiên cứu khoa học mà khoa đã tham gia:
- Giáo trình Vẽ xây dựng dành cho bậc trung học được hội đồng khoa học cấp bộ thông qua năm  2000.
- Giáo trình Kiến trúc – Quy hoạch dùng cho hệ Cao đẳng cấp thoát nước được hội đồng khoa học  nhà trường thông qua năm 2006.
- Đề tài nghiên cứu “ Nguyên nhân và các giải pháp chống thấm cho công trình” của sinh viên khóa C08X dưới sự hướng dẫn của các thầy Ngô Đức quý và Cao Đình Sơn.
- Giáo trình “Diễn họa Kiến trúc” dùng cho lớp Trung cấp Thiết kế được hội đồng khoa học  nhà trường thông qua năm 2011.
- Ngân hàng đề thi học phần “ Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp” bậc Cao đẳng  được hội đồng khoa học  nhà trường thông qua năm 2014.
- Giáo trình “ Hình họa- Vẽ kỹ thuật” bậc Cao đẳng được hội đồng khoa học  nhà trường thông qua năm 2015.
- Tổ chức hội thảo khoa học “ Kiến trúc Nam Trung Bộ- Bảo tồn, Hội nhập, Phát triển” kết hợp với Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam năm 2015
- Ngoài ra các giáo viên trong Khoa đã tham gia tư vấn thiết kế, thành viên hội đồng phản biện một số công trình và đề tài trong Tỉnh:
+ Nhà làm việc công trình thủy điện Sông Hinh
+ Nhà thi đấu Lê Trung Kiên
+ Tham gia thi phương án Trường THPT Lương Văn Chánh
+ Khu giảng đường – Nhà làm việc cơ sở 2 của Nhà trường
+  Một số biệt thự, khách sạn, nhà hàng của khu du lịch Sao Việt…..
+ Tham gia hội đồng chấm phương án thiết kế Trụ sở Tỉnh Uỷ
+ Tham gia hội đồng phản biện các đồ án Quy hoạch trong Tỉnh.
Cán bộ lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:
- Năm 1982 – 1985: Kts Lê Văn Vĩnh – Tổ trưởng
- Năm 1985 – 1988: Ks Đinh Hữu Dung – Tổ trưởng
- Năm 1988 – 1990: Do cán bộ, giáo viên đi hợp tác lao động tại Irắc nên hợp nhất Tổ Kiến trúc và Tổ kỹ thuật.
- Năm 1990 – 1997: Kts Lê Văn Vĩnh – Tổ trưởng
- Năm 1997 – 2001: Ks Đinh Hữu Dung – Tổ trưởng
- Năm 2001 – 2008: Ks Đinh Hữu Dung – Trưởng bộ môn
- Năm 2005 – 2008: Ths – KTS Cao Đình Sơn – P.Trưởng bộ môn
            -  Năm 2008 – 2011: Ths – KTS Ngô Đa Đức – Trưởng khoa
        Ths – KTS Trần Văn Hiến  - P. Trưởng khoa
- Năm 2011- 9 / 2013:     Ths – KTS Ngô Đa Đức – Trưởng khoa
Ths – KTS Trần Văn Hiến  - P. Trưởng khoa
                                                 Ths – KTS Nguyễn Hữu Ninh - P. Trưởng khoa
            - Tháng  9 / 2013:          Ths – KTS Ngô Đa Đức – Trưởng khoa
                                                Ths – KTS Trần Văn Hiến  - P. Trưởng khoa
                                                Ths – KTS Nguyễn Hữu Ninh - P. Trưởng khoa
                                                Ths – KTS Lê Đàm Ngọc Tú – P. Trưởng khoa
Cơ cấu tổ chức các bộ môn trực thuộc khoa Kiến trúc:
- Bộ môn Kiến trúc công trình: Ths – KTS Ngô Đức Qúy - Trưởng bộ môn.
- Bộ môn lý luận Kiến trúc- Quy hoạch: Ths – KTS Nguyễn Hữu Ninh  - Trưởng bộ môn.
- Bộ môn Công nghệ Kiến trúc: Ths – KTS Trần Văn Hiến - Trưởng bộ môn.
Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa trong khoảng thời gian gần 40 năm qua và xây dựng một Khoa Kiến trúc xứng tầm là một trong những Khoa trọng tâm của nhà trường trong thời gian tới. Cán bộ lãnh đạo Khoa cùng tập thể giáo viên – viên chức trong khoa đã đặt ra mục tiêu chiến lược là:
1.Tích cực tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.
- Nâng số lượng giảng viên trong khoa từ 17 lên 30 trong 5 năm tiếp theo.
- Có từ 2-4 giảng viên mới tham gia nghiên cứu sinh.
- Giảng viên trong khoa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị.
2. Đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất.
- Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc hỗ trợ dạy và học.
- Tạo điều kiện để học sinh – sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất, có những kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp và cuộc sống.
3. Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc hiện đại hóa trang thiết bị dạy học.
4. Tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất: tham gia thiết kế, thi công công trình trong và ngoài Tỉnh.
5. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hội đồng khoa học trong Trường cũng như của Tỉnh Phú Yên.
Sinh viên Khoa Kiến trúc viết thư pháp
Với truyền thống, kinh nghiệm đào tạo được tích lũy 40 năm qua và sự bổ sung liên tục, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm thực tế. Khoa Kiến trúc thuộc Trường ĐHXD Miền Trung sẽ là nơi đào tạo đáng tin cậy đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của địa phương và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên trong tương lai./.
Ths. KTS Ngô Đa Đức - Trưởng khoa
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 54
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn