Hotline: 0917 622 302 Email: tuyensinh@muce.edu.vn
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2019 (có mẫu hồ sơ kèm theo)

Thí sinh liên hệ phòng QL Đào tạo để mua hồ sơ hoặc tải Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi (bấm vào link - Mẫu lý lịch khoa học) điền thông tin và nộp tại Phòng QLĐT khu A, 24 Nguyễn Du, Tuy Hòa, Phú Yên (bao gồm các khoản lệ phí theo thông báo).

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Kế toán năm 2019 (liên kết với đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh)

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Kế toán năm 2019 (liên kết với đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh)

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền