Hotline: 0917 622 302 Email: tuyensinh@muce.edu.vn
Hướng dẫn xét tuyển, thi tuyển vào đại học ngành Kiến trúc năm 2019

Hướng dẫn thí sinh đăng ký thi tuyển, xét tuyển Đại học Ngành Kiến trúc năm 2019 dựa kết quả thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) theo nhiều phương thức xét tuyển theo nhiều tổ hợp môn khác nhau.

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2019 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2019 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Đối với các ngành xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01, C01, D01 và ngành Kiến trúc xét tuyển bằng các tổ hợp V00, V01, V02, V03  

Hướng dẫn xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2019 dựa vào học bạ THPT

Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2019 dựa vào học bạ THPT theo nhiều phương thức xét tuyển theo nhiều tổ hợp môn khác nhau.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền