Hotline: 0942 000 749 Email: tuyensinh@muce.edu.vn

HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN, THI TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2019

  HƯỚNG DẪN
THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2019
 
I.   THÔNG TIN CHUNG
1.  Chỉ tiêu: 90
2.   Điều kiện đăng ký:
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia đối với ngành Kiến trúc xét tuyển bằng các tổ hợp V00, V01, V02, V03
- Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 13,0 điểm);
-  Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm..
b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT
-  Đã tốt nghiệp THPT;
- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ Mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm.
Trong đó điểm 2 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;
+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;
+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.
3. Tổ hợp xét tuyển:  
 
TT
Tên tổ hợp
Mã tổ hợp
1
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V00
2
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
V01
3
Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật
V02
4
Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
V03
 
II. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến  ( thí sinh đăng ký tại đây)
2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện;
3. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1.  Đăng ký xét tuyển xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia
            -  Phiếu đăng kí xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ GD&ĐT);
-  Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG các môn văn hóa;
-  Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật;
-  01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.
2.  Đăng ký xét tuyển xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT
            -  Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHXD Miền Trung);
- Bản sao có công chứng học bạ THPT;
- Giấy chứng nhận kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật;
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT;
- 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
  IV. TỔ CHỨC THI TUYỂN VẼ MỸ THUẬT
1. Thời gian thi tuyển tại trụ sở chính và Phân hiệu Đà Nẵng
-  Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6/2019, thi tuyển ngày 05, 06/7/2019;
-  Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.
2. Thi tuyển tại các trung tâm luyện vẽ
-  Đợt 1, thi tuyển ngày 20, 21, 22/4/2019;
-  Đợt 2, thi tuyển ngày 08, 09,10/7/2019;
-  Tại các Trung tâm luyện vẽ Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển khi có thí sinh đăng ký.
3. Hình thức thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật
-    Vẽ tĩnh vật;
-     Vẽ hình khối đơn giản.
4. Nhà trường cũng công nhận điểm môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả sơ tuyển, thi tuyển của các trường đại học khác.
V. THỜI GIAN DỰ KIẾN CÁC ĐỢT TUYỂN SINH 
 
TT
Nội dung
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Đợt 4
Đợt 5
 
1
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Từ 01/4 đến 30/7/2019
Từ 10/8 đến 20/8/2019
Từ 21/8 đến 31/8/2019
Từ 01/9 đến 10/9/2019
Từ 11/9 đến 21/9/2019
2
Công bố kết quả
Trước
17 giờ 00, 09/8/2019
22/8/2019
05/9/2019
12/9/2019
 
23/9/2019
3
Nhập học
19/8/2019
03/9/2019
15/9/2019
22/9/2019
03/10/2019
 
VI. PHƯƠNG THỨC NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
2. Nộp lệ phí qua đường Bưu điện:
+  Thí sinh nộp tại các điểm Bưu cục trên toàn quốc trừ các điểm Bưu điện văn hóa xã và Đại lý bưu điện;
+  Lệ phí đăng ký xét tuyển nộp cho nhân viên Bưu điện: theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+  Thí sinh nhận lại 01 liên phiếu gửi, giấy chứng nhận nộp tiền.
3. Nộp lệ phí qua ngân hàng
 Thí sinh nộp vào tài khoản sau:
+  Tên đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG;
+  Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
+  Số tài khoản: 3712.1.1057553.00000;
+  Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên.
+   Nội dung: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển năm 2017 của thí sinh…(ghi họ tên của thí sinh)…, số CMND: …(ghi số CMND của thí sinh)…./.
VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Nơi nhận hồ sơ tại trụ sở chính Phú Yên:
 -  Phòng Quản lý Đào tạo Trụ sở chính tại Phú Yên: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
-  Website: http://www.muce.edu.vn;                    
- Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn;  
- Facebook: https://www.facebook.com/XDT.MUCE;
-  Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0257) 3827618, Fax: (0257) 3822628;
-  Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.  
Nơi nhận hồ sơ tại cơ sở tại Đà Nẵng:
 - Phân hiệu Đà Nẵng: số 544b Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
- Website: http://www.mucedanang.edu.vn;    
- Email: phanhieudanang@muce.edu.vn;   
- Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;
-  Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102, Fax: (0236) 3845102;     
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544b Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 
 
 
 
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền